Sökning: "digital bank"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden digital bank.

 1. 1. Value Creation in the Banking Industry - A comparative case study of how value is proposed by two Swedish banks from a S-D logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Kjöllerström; Beatrice Sörby; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Dominant Logic; Retail Banking; Value Proposition; Co-creation of Value; Service Innovation; Digitalization;

  Sammanfattning : This study examines how two banks with different digital strategies and customer interactionapproaches propose value propositions. Digitalization is reshaping industrial fundamentals aswell as leading to changes in the value proposition of companies’ business models. LÄS MER

 2. 2. Performance Management System i en digital bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
  Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER

 3. 3. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Agile Project Management in Banking : A study of how agile methods are modified to suit the context of a bank

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Yuonan; Rustam Mamedov; [2020]
  Nyckelord :Agile Project Management; Product development; Collaboration; Motivation; Translation theory; Bank; Product Owner; Developer; Stakeholder;

  Sammanfattning : Whilst there are studies that have been researching application of agile methods in different contexts, research have mainly been focused on the software industry. As the world becomes increasingly more digitised, the banking industry is having to keep up with this development and become more digital. LÄS MER

 5. 5. Security Culture in Sweden with Focus on Digital Certificate Culture in Organizations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Haneen Mohialdeen; Johannes Draaijer; [2020]
  Nyckelord :Security Culture; Organisational Culture; X.509 Digital Certificates; Digital Certificate Security Culture;

  Sammanfattning : Digital certificates lie at the heart of security where effective security culture enables digital certificates to be widely and properly deployed in organizations. Digital certificates provide a way to secure websites and bank transactions, digitally sign documents and emails, enable secure access to remote locations on the internet through VPNs by providing a means for authentication, authorization, confidentiality, integrity, and non-repudiation. LÄS MER