Sökning: "digital communication channels"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden digital communication channels.

 1. 1. Att nå ut till rätt målgrupp : En studie om hur digitaliseringen har förändrat mediebyråers upplevda möjlighet att hjälpa sina kunder att nå ut till deras tänkta målgrupp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Saga Ahltin Sandberg; Cecilia Larm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has meant that a huge number of commercial messages reach us every day, and brands therefore have difficulties managing the fast-growing market. Traditional media agencies need to be digitized to keep up. LÄS MER

 2. 2. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Analyzing the usage of digital marketing and relationship marketing within Swedish SME’sin the B2B sector : Examining what is most effective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Pettersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digital Marketing; Relationship Marketing; Social Media; Small and medium-sized businesses; B2B; effectiveness; marketing.;

  Sammanfattning : Many small/medium-sized businesses to business companies today struggle withdeciding what marketing strategy to adopt since they do not have the same resources aslarger companies have. Large businesses have certain inherent advantages over smallercompanies. LÄS MER

 4. 4. Using Social Media for Social Change: A case Study of a Digitally-based Awareness Campaign about the Israeli Prostitution Industry When He Pays/Me

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alona Polanitzer; [2018]
  Nyckelord :social media; new media; Facebook; digital activism; awareness campaigns; participatory communication; human rights; prostitution; Israel;

  Sammanfattning : The rise of social media platforms have not only allowed new opportunities for more citizen-driven initiatives, but also social change promotion in a potentially more participatory-oriented way that offers engagement with the general public and the people the change is aimed at. This has led to an increased scholarly interest in the role of these technologies in strategically promoted social change activist initiatives. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas företag inom modebranschen av fenomenet "dark social" ur ett digitalt marknadsföringsperspektiv?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Skantz; Kristina Nordin; [2018]
  Nyckelord :Fashion industry; high-engagement products; web analytics; electronic word-of-mouth; dark social; Modebranschen; högengagemangsprodukter; webbanalys; electronic word-of-mouth; dark social;

  Sammanfattning : The emergence of the internet has led to an information revolution that has changedindividuals social behaviour. This has resulted in changed user behaviour in digitalcommunication channels. The development has occurred at the same time as the developmentof e-commerce, which has facilitated exchange between buyers and sellers. LÄS MER