Sökning: "digital context"

Visar resultat 1 - 5 av 660 uppsatser innehållade orden digital context.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar av vardagsteknik i undervisningen : En kvalitativ studie i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ståhl Krantz; Jane Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Everyday technology; technology; perception; didactic teaching; exploration; artefact; Vardagsteknik; teknik; uppfattning; didaktisk undervisning; utforskande; artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och belysa deras didaktiska val i undervisningen av vardagsteknik samt hur de skapar utforskande lärsituationer i vardagsteknik. Syftet har konkretiserats till tre frågeställningar som ett hjälpmedel för att besvara studiens syfte som genomsyrar hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. Navigation and assistance using Augmented Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Niclas Lövdahl; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Navigation; Spatial Computing; World in Miniature; Pathfinding; Magic Leap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixed Reality (MR) is closing the gap between real and digital and is changing how we interact with digital content. Making physical objects a part of the user interface creates a direct mapping between virtual and reality and along with that emerges many design benefits. LÄS MER

 3. 3. Brand revitalization in the music industry: a case study approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edoardo Macelloni; Max Beckers; Eva Salmon; [2020]
  Nyckelord :Brand Revitalization; Retro-Branding; Brand Awareness; Music Industry; Nostalgia; Disruption; Iconic bands; Ageing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to analyze how iconic brands in the music industry revitalize themselves in order to increase sales by making the brand active again. Research questions: a) Why do brands have need for brand revitalization? b) What are revitalization strategies that help these ‘ageing’ music brands renew their image and positioning in the present and future? c) How has digital disruption affected the music industry? How has this affected ‘ageing’ music brands? Design/methodology/approach: This paper will use an inductive approach, using secondary data and literature in order to create a qualitative research study. LÄS MER

 4. 4. Programmering som Digitalt verktyg i Gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josef Nobach; [2020]
  Nyckelord :Programming; Digitalt verktyg;

  Sammanfattning : In my work I had 3 important questions that I was seeking to answer and wanted to know more about. These are as follows. LÄS MER

 5. 5. Addressing intersectionality in the #MeToo movement - A case study of women’s mobilization under the #MeToo movement in the postcolonial context of South Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amina Brajanac; [2019-09-27]
  Nyckelord :Transnational women’s movements; women’s mobilization; sexual violence; intersectionality; postcolonial feminism; #MeToo; norms;

  Sammanfattning : The #MeToo movement united women around the globe in the fight against sexual violence.However, the #MeToo movement has been criticized for solely adopting a gender-based approach by neglecting the intersections of gender, race and class. LÄS MER