Sökning: "digital customer service"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden digital customer service.

 1. 1. Hur kan Lean service management användas för att förbättra kundnöjdhet och effektivisera produktion- och uppföljningsskedet av byggprocessen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :André Andersson; Elias Strandell; [2023]
  Nyckelord :Lean; Waste management; Lean service management; Customer satisfaction; Construction; Real estate companies;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to an increased understanding of the application of Lean service management in the production and monitoring phase of the construction process within real estate companies. The research questions investigate how Lean service management can improve customer satisfaction and efficiency, what obstacles can arise during implementation, and how Lean can develop in the future. LÄS MER

 2. 2. Brand Loyalty in the Context of Digital Food Retail : Understanding customer behaviour of meal kit delivery services towards brand loyalty: a focus on HelloFresh

  Magister-uppsats,

  Författare :Yiming Yuan; Ziying Lai; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Despite an increase in popularity, the meal kit delivery service is facing the challenge of high cancellations and difficulty with customer retention. As it is a comparatively novel concept in the context of digital food retail, more scholarly research should be conducted. LÄS MER

 3. 3. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER

 4. 4. Hur nöjda är banksektorns kunder efter lanseringen av digitala banktjänster? : En kvantitativ studie med fokus på kundnöjdhet i olika generationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alice Berntsson; Frida Sammils; [2023]
  Nyckelord :Digitalization in bank; customer satisfaction; generation theory and banking industry; Digitalisering i banker; kundnöjdhet; generationsteori och banksektorn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banksektorn som så många andra sektorer har omfattats av samhällets digitala resa. Resan handlar om hur det digitala har fått en allt större roll i samhället. LÄS MER

 5. 5. Human-Like Chatbot : A quantitative study of the emotional response toward human-to-machine interaction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anastasiia Jönsson; Clara Nordberg; [2023]
  Nyckelord :Digital Marketing; Chatbot; Emotion; Empathy; Humanlike; Human-to-machine interaction; ChatGPT;

  Sammanfattning : Problem formulation: The problem that the thesis research relates to is the limitations of artificially intelligent chatbots as interlocutors. The emotional component of communication plays an essential role in the customer experience, but many users have a negative attitude toward chatbots due to their lack of humanity and empathy. LÄS MER