Sökning: "digital customer service"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden digital customer service.

 1. 1. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 2. 2. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 3. 3. Chattbotar och Virtuella assistenter : En kvalitativ intervjustudie kring för- och nackdelar med implementering av AI i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Karoline Lindroos; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; chatbot; virtual assistant; virtual agent; digitization; communication service; communication tool; Artificiell intelligens; chattbot; virtuell assistent; virtuell agent; digitalisering; kommunikationstjänst; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Digitala kommunikationstjänster som chattbotar och virtuella assistenter blir alltmer förekommande och populärt för företag och organisationer att använda sig av. Chattboten och den virtuella assistenten är besläktade datorsystem uppbyggda med bakomliggande teknik som syftar till att efterlikna mänskliga samtal på ett så realistiskt sätt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Den nya dagligvaruhandeln : En kvalitativ intervjustudie om informationsutbytet mellan handlare och konsument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marcus Boije; Jakob Palm; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; grocery trade; consumers; service-dominant logic SDL ; Dagligvaruhandel; e-handel;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har skapat en unik möjlighet för den traditionella handelns verksamheter att övergå till en digital plattform eller e-handel. E-handeln har sett en stor ökning de senaste åren och anses vara ett seriöst alternativ till den traditionella handel då det ger konsumenter en möjlighet att anpassa tjänsten efter sina egna krav och behov. LÄS MER

 5. 5. How does Generation Z experience digital customer service? : Exploring customer trust toward chatbots in European countries.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anika Oudejans; David Rezkallah Hanna; [2022]
  Nyckelord :chatbot; customer experience; customer trust; customer expectation; customer service.;

  Sammanfattning : Background: The concept of the chatbot has been around for nearly 60 years. However, service providers have recently increased the integration of chatbots in distinct industries due to the growth in digitalization and advanced technology. Not only that, chatbots can support service providers in becoming more efficient and reducing overhead costs. LÄS MER