Sökning: "digital didaktisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden digital didaktisk design.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Volvo Säkerhetsträning : Volvo VR-träning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Johan Karlsson; Isak Glindrönn; Selhan Bajra; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; safety training; digital factory; digital games; Volvo; factory environment; Virtuell verklighet VR ; säkerhetsutbildning; digital fabrik; digitala spel; Volvo; fabriksmiljö;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker vi hur med hjälp av virtuell verklighet (VR) kan gestalta en fabriksmiljö och upplevelse som ökar säkerhetstänket för nyanställda på Volvo i Olofström. Undersökningen utgår ifrån vårt samarbete med Volvo och deras egen fabrik som är i fokus där de har velat ha en säkerhetsutbildning inom VR för deras nyanställda och gångtrafikanter i fabriken. LÄS MER

 3. 3. Att främja begreppslig förståelse inom matematik med hjälp av Mentimeter : Hur en Mentimeter-modul kan designas utifrån didaktiska principer och möjliggöra ett formativt arbetssätt inom matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Hallin; Andreas Tuomiluoma; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; Mathematical concepts; Conceptual understanding; Mentimeter; Design-based research; Formativt arbetssätt; Matematiska begrepp; Begreppslig förståelse; Mentimeter; Designbaserad forskning;

  Sammanfattning : Undervisning och lärande är grundbultar i ett modernt demokratiskt samhälle. Dessa aktiviteter sker i stor utsträckning av lärare vilka bär ansvaret för att utbilda framtidens generationer. LÄS MER

 4. 4. Kollaborativa undervisningsprocesser genom 1:1 - en intervjustudie med lärare i skolår 1–6 om elevers samarbete i digitala arenor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wenche Mörck Riekki; [2021]
  Nyckelord :collaborative learning; collaborative skills; 1:1 classroom; student interaction; learning environments; kollaborativt lärande; kollaborativa förmågor; 1:1 i klassrummet; elevinteraktion; lärmiljö;

  Sammanfattning : Both digital competence and collaborative skills are important for citizens who need to navigate in future societies. This paper is based on an interview study with ten teachers and the aim is to survey how teachers design their teaching to promote collaborative learning methods by using 1:1. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Agnes Serrander; Isabelle Larsson; [2021]
  Nyckelord :arts education; digitalization; digital tools; digital technology; didactic design; implementation of technology; technological progress in arts education; bildundervisning; digitalisering; digitala tekniker; digitala verktyg; didaktisk design; digital implementering;

  Sammanfattning : This study aims to explore how today's digitalization looks in art specific educational research, bylooking at how teaching and teachers act towards digital techniques and tools to developstudents’ knowledge and abilities in arts education. The overview is constructed by a systematicsearch on two different databases. LÄS MER