Sökning: "digital exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden digital exclusion.

 1. 1. Specialpedadogikens vägar in i klassrummet för att minska "skrivglappet"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lina Hörling; Sara Isberg; [2021]
  Nyckelord :samarbete; simple view of writing; skrivsvårigheter; skrivundervisningsmetoder; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Being able to write is considered a basic skill. Those who lack writing ability risk ending up in exclusion and a sense of not belonging in society. It has been shown that many students have insufficient knowledge of the written language and experience writing as a challenging activity. LÄS MER

 2. 2. “Jag stänger av TV:n om det kommer om corona och gör något roligare på iPaden i stället” : En kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre under coronapandemin 2020

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Olsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :communication; digital exclusion; social exclusion; isolation; elderly; corona pandemic; kommunikation; digitalt utanförskap; socialt utanförskap; internetanvändning; isolering; äldre; coronapandemin;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kvalitativ studie om digitalt utanförskap bland äldre och om det har förändrats i och med isoleringen som blev en följd av coronapandemin. Tidigare forskning visar att den äldre generationen i Sverige är de som använder internet minst och att de ofta behöver hjälp från familj eller vänner för att kunna utföra nya uppgifter på internet. LÄS MER

 3. 3. “Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Manuella Hochfellner; Magdalena Zezovski Lind; [2021]
  Nyckelord :digital exclusion; digital divide; digital exclusion social work; non-profit organization; municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap; digitalisering; utsatta grupper; ideella organisationer; kommunala verksamheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Äldres digitala utanförskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Martin Lobell; Anton Tiwe; [2020]
  Nyckelord :exclusion; elderly; application;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör det rådande digitala utanförskap som många äldre svenskar i åldrarna 66+ idag upplever. Fokus har riktats mot anledningarna till vad utanförskapet beror på och vilka eventuella lösningar mot detta som går att ta fram. LÄS MER

 5. 5. "Daglig dator" : Combating computer anxiety through daily online exercises

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Johansson Åhed; [2020]
  Nyckelord :HCI; UX design; design for the elderly; computer anxiety; computer self-efficacy; digital divide; digital exclusion;

  Sammanfattning : It’s well known that the contemporary rapid development of technology has created a digital divide between those who adopt and use the emerging digital services, and those who don’t. The ones who fail to adapt to the new digital society, is at great risk of being completely excluded from it, which strips away both social, health related and economical opportunities. LÄS MER