Sökning: "digital humaniora"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden digital humaniora.

 1. 1. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 2. 2. Kroniskt sjuka och utvecklingen av digitaliseringen inom vården - En kvalitativ studie om hur äldre personer med kroniska sjukdomar upplever digitalisering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Sandell; Tove Shacham; [2019]
  Nyckelord :Health care; digitization; chronic disease; doctor and patient;

  Sammanfattning : The increased influence of digitalizing in the Swedish healthcare is a change that some people find it hard to adapt to. For most youths and people from the younger generations this is not considered a problem, since they have been exposed to different aspects of digitalization throughout their lives. LÄS MER

 3. 3. Twitter as the digital amphitheather : An analysis on Swedish Twitter users in #Migpol during the day before the Swedish election 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Tomasson; Adam Ellertam; [2019]
  Nyckelord :Migration politics; Network analysis; Online discourse; Political participation.; Migrationspolitik; Nätverksanalys; Online diskurs; Politiskt deltagande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze Swedish Twitter users participation in Swedish migration politics in an online setting by examining the interactions and discussions between users on the platform the day before the Swedish election of 2018. The potential insight into political views that social media presents gave us an opportunity to explore how Swedish citizens, politicians, or members of other social and professional roles involved themselves politically and how they interacted with others on Twitter. LÄS MER

 4. 4. Lyssnar du så hör du -Möjligheter att främja historiemedvetande med hjälp av populärhistoriska podcasts

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Axel Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :History awareness; Podcast; Discourse analysis;

  Sammanfattning : School has an important role in contributing to digitalization, where digital tools can increase students' knowledge development. The aim of this study is to study how popular-historical podcasts can be used in history teaching at upper secondary level. LÄS MER

 5. 5. Förstå, vilja och kunna arbeta med digitala verktyg : En studie om lärarnas relation till digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Ljungberg Kämpe; Amanda Meuller; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; digitalisering; IKT; IT; Lgr 11; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : Det har tillkommit nya mål i Lgr 11 (Skolverket 2018) gällande elevers digitala kompetens, vilket gör att skolan behöver höja den digitala kompetensen likvärdigt på alla skolor. Därmed behöver lärarna få ett bättre stöd i sitt användande av digitala verktyg och sin kompetensutveckling för att bemöta de digitala målen. LÄS MER