Sökning: "digital humaniora"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden digital humaniora.

 1. 1. Grooming under covid-19 pandemin i Sverige : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hultgren; Sandra Nilsson Cederborg; [2021]
  Nyckelord :grooming; internet; covid-19; sexual exploitation; children; routine activity theory; cyber-lifestyle routine activity theory;

  Sammanfattning : Grooming is an internet based crime that affects children over the world, and during the covid-19 pandemic, children have been disproportionately affected and in specific risk for becoming targeted. While Sweden's covid-19 strategy differs from other countries in Europe and the rest of the world, since there has not been a national “lock-down”, however, schools have temporarily implemented distance. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i grundskolan : En studie om vilken betydelse digitala verktyg har för läs- och skrivinlärning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Niklas Rönningborn; Arbër Robeli; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; motivation; samarbete;

  Sammanfattning : Skolan och samhället har under de senaste decennierna gått igenom en digital revolution. Digitala verktyg blir allt viktigare att lära sig använda och kommer vara en förutsättning för att följa med i samhällets utveckling. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och digital kompetens inom de naturorienterande ämnena : Vilka digitala verktyg används och vilken digital kompetens bör lärare inom naturorienterad ämnesundervisning ha för att använda dessa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Konrad Berggren; Ebba Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :TPACK; grundskola; naturorienterande ämnen; digitala verktyg; grundskollärare;

  Sammanfattning : Det finns en ständigt pågående digital utveckling i Sverige och världen vilket medför ett krav på skolor och lärare att anpassa undervisningen och implementera digitala verktyg. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka digitala verktyg grundskollärare använder sig av i sin naturorienterande ämnesundervisning och vilken digital kompetens de bör ha för att kunna använda dessa. LÄS MER

 4. 4. Namngeografins tillhörighet i geografiämnet : En kunskapsöversikt om tillämpning av namngeografisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Wahlén; Johanna Sjövall; [2021]
  Nyckelord :Affiliation; geography; namegeography; school;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate what function various applications of namegeography have for geography as a subject in school. Namegeography has for a very long time been debated in the discourse of the school. We have collected material for our study from different databases such as Eric Proquest, Eric EBSCO and Swepub. LÄS MER

 5. 5. "Det är otroligt viktigt att det fortfarandefinns fysiska böcker i verksamheten" : En kvalitativ studie som upptäcker hur förskollärareupplever fenomenet digitala interaktiva böcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Ekman; Alexander Bryngelson; [2021]
  Nyckelord :Fenomenologi; Förskollärare; Högläsning; Digitala verktyg; Digitala böcker; interaktiva applikationer;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur verksamma förskollärare upplever digitala interaktiva böcker som endel av undervisningen. Där målet är att öka kunskapen om hur digitala böcker kan användas,främst i högläsning. Forskning inom det befintliga området är än så länge liten. LÄS MER