Sökning: "digital humaniora"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden digital humaniora.

 1. 1. Augmented Reality in the Museum: Creating and Evaluating an AR Mobile Application in an Exhibition

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Berntson; [2020-09-08]
  Nyckelord :museum; augmented reality; utställning; besökarupplevelse; applikation; digital humaniora; 3d;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to map the process of making an AR application using 3D models for a museum, and study visitors’ experience of the application and investigate if the application generates a more meaningful experience compared to not using the application. The mix of digital production and empirical study of the created technology is a new way of investigating digital cultural heritage. LÄS MER

 2. 2. Språklig stilnivå i skriftlig kommunikation mellan lärare och elev : Hur lärare växlar stilnivå i ett kommunikativt flöde med elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Winald; [2020]
  Nyckelord :Språklig stil; stilnivå; kommunikation; digitala verktyg; återkoppling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Skolans och teknikens utveckling har gjort att en stor del av lärares och elevers kommunikation med varandra sker i en digital miljö. Lärare delar ut uppgiftsinstruktioner, elevlösningarna lämnas digitalt och även återkopplingen sker på den digitala lärplattformen. LÄS MER

 3. 3. 5 tips för att lindra din klimatångest

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Agnes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :weave; digital weaving; jacquard; environment; climate; glaciers; time-lapse; väv; digitalväv; TC2; jacquard; miljö; klimat; klimatkommunikation; miljöorienterad humaniora; time-lapse; munkabälte; allmoge; svenska glaciärer; glaciär; tyngdtäcke; bindningar; ull; restgarn; samlande; industri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Selma och Astrid. : Ordnande och principer för två centrala personarkiv på Kungliga biblioteket 2020.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ella Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Postmodernism; Author; Humanities; arkiv; personarkiv; postmodernism; författare; humaniora;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is that, from a postmodern archival theoretical perspective, investigate how two personal archives after famous authors Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren are arranged, described and presented at KB, the National Library of Sweden. The thesis investigates what constructed image the collections presents, who the supposed user of the archives is, how the collections are accessible and their role as important sources within the humanities research. LÄS MER

 5. 5. Det aktivitetsbaserade kontoret som scen -En kvalitativ fallstudie om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på sociala interaktioner på en myndighet i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Bilal Hanafi; Sabiha Hasanbegovic; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office landscape; Activity Based Working; ABW; coherence; efficiency;

  Sammanfattning : As work life is evolving due to globalization and digitalization so are office spaces, new circumstances acquire new more flexible ways of working. There has been an increase in offices changing from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. LÄS MER