Sökning: "digital kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 1088 uppsatser innehållade orden digital kompetens.

 1. 1. DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG SEKTOR En explorativ studie om samverkan mellan kommuners digitaliserings- och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Nils Mellenthin; Elias Nilsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :hållbarhet; offentlig sektor; kommuner; strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : Det ställs idag väldigt höga krav på offentlig sektor; både när det kommer till att lyckas hänga med i samhällets digitalisering, men även i frågan om att uppnå och följa alla de mål och riktlinjer som uppkommit gällande hållbarhet från bland annat Förenta Nationerna (FN). Att arbeta med de två dimensionerna, digitalisering och hållbarhet, i samverkan tas av många studier upp som både fördelaktigt och nödvändigt för att verksamheter ska klara av de utmaningar de står inför. LÄS MER

 2. 2. IKT och fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennefi Andersson; Nathalie Ögren; [2023-10-26]
  Nyckelord :IKT; fritidshem; lärare inom fritidshem; digitala verktyg; digital kompetens; styrdokument; lärarperspektiv; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervjumetod;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida läroplanens riktlinjer är vägledande för lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg. Detta genom att synliggöra hur lärare i fritidshem resonerar och beskriver arbetet med IKT i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 4. 4. Hur en digital verksamhet blir verklighet En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg som stöd för lärande, utveckling och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Beatrice Andersson; Magnus Thyselius; NIqie Johansson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; IKT; inkludering; lärande; utveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att kartlägga vad forskning säger om hur de digitala verktygen kan användas som ett stöd för barnens utveckling, lärande och inkludering i förskolan. Mer specifikt ville vi undersöka om det fanns några möjligheter och hinder kring arbetet med de digitala verktygen som stöd i förskolan och därmed hur implementeringen kan ske. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARES TANKAR OM SIN DIGITALA KOMPETENS OCH IMPLEMENTERING AV DIGITALISERING I YNGRE BARNS UNDERVISNING Att utveckla digital kompetens i förskolans verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yomna Ibrahim; [2023-10-12]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskollärare; Undervisning; Styrdokument och Policydokument; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna empiriska studie undersöka förskollärarnas tankar om sin digitala kompetens och möjligheter samt utmaningar att implementera styrdokument och policydokuments rekommendationer om användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Teori: Det teoretiska ramverket för studien är Bronfenbrenners ekologiska systemteori, teorins utgångspunkt kretsar och tydliggör den interaktion som sker mellan individ och omgivning, utifrån olika nivåer som individen samspelar med i samhället. LÄS MER