Sökning: "digital lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden digital lärobok.

 1. 1. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Lärares didaktiska val gällande digitala spel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Festina Mehmeti; Johanna Söderström; [2021]
  Nyckelord :Matematik; digitala matematikspel; didaktiska val; motivation; samspel; utveckling; direkt feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer ta reda på lärares syfte vid användning av digitala spel i matematikundervisningen. Detta görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning med digitala medel – kan de bidra till kommunikativ interaktion?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Lind; Henrik Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitala medel; digitala verktyg; matematik; matematikundervisning; interaktion; kommunikation; grundskola årskurs 7–9 och gymnasieskola;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har skrivits med syfte att ta reda på vad tidigare forskning visar om hur digitala medel kan bidra till interaktion i matematikundervisningen. Informationssökningen gjordes utifrån frågeställningen som skulle besvaras av kunskapsöversikten. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares syn på matematisk problemlösning och läroböckers presentationer av problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Mohammad Saleem; Julia Ye; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våra VFU-perioder på gymnasiet har vi observerat att olika matematiklärare arbetar på olika sätt när det kommer till problemlösning inom matematikundervisningen. Detta kan bero på lärarens eget förhållningssätt till den matematiska problemlösningen och vilken lärobok läraren använder sig av i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA VERKTYG I LÄROBÖCKER FÖR GYMNASIEMATEMATIK. : En studie över hur digitala verktyg har utvecklats i läroböcker för kurs 1b under början av 2000-talet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Camilla Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :digital tools; syllabus; textbooks; upper secondary school; digitala verktyg; gymnasiet; kursplan; lärobok;

  Sammanfattning : Det har skett några studier av läroböcker för matematik i Sverige och andra länder. Studierna fokuserar på olika områden i läroböckerna och visar att i vissa områden sker det ingen utveckling alls och i andra verkar det hända mycket. LÄS MER