Sökning: "digital learning platforms"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden digital learning platforms.

 1. 1. Laser Lunacy! A Collaborative and Co-located Multiplayer Game Developing a Tool for Children to Practice Collaboration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM AGNEMYR; ALEXANDRA GARRIDO JAQUE; CARL MÅNSSON; ANTON OLSSON; PAULINA PALMBERG; SPONDON SIDDIQUI; [2020-10-30]
  Nyckelord :collaboration; collaborative games for children; cooperative learning; gameplay design patterns; social and emotional learning; gameplay design for children; co-located games;

  Sammanfattning : The development and spread of digital platforms have led to many new phenomena.Many of them positive, but many of them also negative. One such negative phenomenonis the increasing amount of time that children spend on platforms such ascomputers, tablets, and smartphones. LÄS MER

 2. 2. Social media in the Swedish EFL classroom : An empirical study on Swedish English teachers’ attitudes and practices regarding social media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Sarah Isaksson; [2020]
  Nyckelord :EFL; social media; Sweden; English teachers; upper secondary education; language learning; digital tools;

  Sammanfattning : Social media is a large part of Swedish adolescents’ lives. As such, social media is also prevalent in Swedish upper secondary schools. Some international research has shown positive outcomes from the use of social media as a learning tool in the English as a Foreign Language (EFL) classroom, such as higher student motivation. LÄS MER

 3. 3. Beyond Nature & Culture: A Praxiography of the Digital Classroom

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Ahlanzberg; [2020]
  Nyckelord :Education technology; Market practices; Gilles Deleuze; Pedagogy; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : Education systems around the world face great challenges as social distancing measures force physical classrooms to close down in order to mitigate the spread of sars-cov-2. Consequently, teachers and students have resorted to digital classrooms. LÄS MER

 4. 4. Deepfakes inom social engineering och brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Björklund; [2020]
  Nyckelord :deepfakes; social engineering; brottsutredningar; social manipulering; IT-forensik; digital forensik;

  Sammanfattning : ”Deepfake” är en förkortning av ”deep learning” och ”fake”. Deepfakes är syntetisk audiovisuell media som använder sig av maskininlärning för att generera falska videoklipp, bilder och/eller ljudklipp. LÄS MER

 5. 5. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER