Sökning: "digital learning platforms"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden digital learning platforms.

 1. 1. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 2. 2. Nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag : En undersökning av en ny digital lärmiljö genomundersökande relation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :William Friefeldt; Philip Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Community of Inquiry; Relationship of Inquiry; Digital learning environment; Worked-examples; Undersökande gemenskap; undersökande relation; digital lärmiljö; lösningsförslag;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har varit storskalig i världen och människors vardagsliv harändrats mycket det senaste seklet. I kontrast till detta har den svenska skolan inte sett sammahastiga tekniska utveckling. Samtidigt visar resultat från PISA att elevers resultat i matematiksjunker. Här identifieras två problem som måste lösas. LÄS MER

 3. 3. Educators’ and Learners’ Perceptions of Digital Tools in English Second Language Learning : A study of accessibility and perceptions of digital tools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Bytyqi; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Second Language Learning; Attitude; Accessibility; Upper-secondary School;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the digital tools that are available for students and teachers to use in an English as a foreign language (EFL) classroom and their perceptions of the inclusion of digital tools. A questionnaire intended to provide the results has been distributed. The questionnaire consists of both open and closed questions. LÄS MER

 4. 4. Students Without Borders? : an analysis of the role of digital media in the lives of international students at Lund University

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Timothy Parker; [2019]
  Nyckelord :International Students; Digital Media; Social Media; Mediatization; Cosmopolitanism; Conviviality; Multiculturalism; Transnationalism; Sweden; Mobility.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International students at Lund University are constantly engaged with their mobile devices. Communication conducted through these devices across a variety of digital and social media platforms facilitates a significant amount of everyday communication, on both a local and transnational level. LÄS MER

 5. 5. The impact of digital platforms on roles and responsibilities in value creation among stakeholders of an ecosystem

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Nicolas Bonollo; Preedik Poopuu; [2019]
  Nyckelord :Ecosystem; Digital Platform; Stakeholders; Roles;

  Sammanfattning : Digital transformation is an area of research that has received a lot of attention in recent years. When talking about it in the context of entrepreneurship, digitalization is changing business interactions as well as completing different tasks. LÄS MER