Sökning: "digital levelling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden digital levelling.

 1. 1. Etablering av ett nytt höjdnät i RH 2000 vid Högskolan i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ali Faisal Ali; David Wennberg; [2021]
  Nyckelord :RH 2000; Digital levelling; Geodetic control network; Height network; RH 2000; Finavvägning; Anslutningsnät; Höjdnät;

  Sammanfattning : RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem och det bygger på den tredje precisionsvägningen som genomfördes i Sverige mellan 1979 och 2003. Nätet för RH 2000 har en starkare geometri och är mer homogent än vid de tidigare två precisionsavvägningarna och höjdnäten (RH 00, RH 70). LÄS MER

 2. 2. Mätosäkerheter vid trigonometrisk höjdmätning : En jämförelse mellan ett avvägningsinstrument och en multistation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mimmi Nilsson; [2016]
  Nyckelord :trigonometric height measurement; digital levelling; uncertainty; multi station; total station.; trigonometrisk höjdmätning; finavvägare; mätosäkerhet; multistation; totalstation.;

  Sammanfattning : Avvägning är den traditionella metoden för höjdmätning, medan trigonometrisk höjdmätningunderlättar vid höjdmätning på längre avstånd och vid kuperad terräng. Syftet med studien varatt undersöka mätosäkerheten vid trigonometrisk höjdmätning. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av husgrunders sättningar i centrala Gävle : mätningar, analyser och upprättande av rutiner för fortsatt övervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl-Johan Ottekrall; Andreas Hedberg; [2011]
  Nyckelord :sättningar; avvägning; mätning; lantmäteriteknik; minsta kvadrat metoden;

  Sammanfattning : Under åren 1985 till 2005 har Gävle kommun kontrollmätt ett antal byggnaders grunder inom centrala Gävle med finavvägning. Syftet med dessa mätningar var att kontrollera eventuella sättningar och övervaka hur dessa utvecklades. LÄS MER

 4. 4. Determination of a gravimetric geoid model of Kazakhstan using the KTH-method

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik och Geodesi

  Författare :Daniya Inerbayeva (Shoganbekova); [2010]
  Nyckelord :geoid model; least-squares modification of Stokes’ formula; the KTH-method; GPS Levelling; Kazakhstan;

  Sammanfattning : This study work deals with the determination of the gravimetric geoid model for Kazakhstan by using the KTH-method.A number of data sets were collected for this work, such as the gravity anomalies, high-resolution Digital Elevation Model (DEM), Global Geopotential Models (GGMs) and GPS/Levelling data. LÄS MER

 5. 5. Determination of a gravimetric geoid model of Sudan using the KTH method

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Ahmed Abdalla; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to compute a new gravimetric geoid model of Sudan using the KTH method based on modification of Stokes’ formula for geoid determination. The modified Stokes’ formula combines regional terrestrial gravity with long-wavelength gravity information provided by the global gravitational model (GGM). LÄS MER