Sökning: "digital marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden digital marketing.

 1. 1. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 2. Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick : Hur företag skapar förväntan innan premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lars Jarkell; Moa Ullmark; [2019]
  Nyckelord :Anticipation; Launch Strategy; Trust; Social Media; Targeted Communication; Förväntan; Lanseringsstrategi; Förtroende; Sociala medier; Riktad kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Hur det går till när förväntan skapas innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. LÄS MER

 3. 3. Konst och kultur i dagens digitala samhälle : En studie om hur kulturella och kreativa näringar använder sig av digitala medier, digital marknadsföring och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Matilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kulturella och konstnärliga näringar; kommunikation; visuell kommunikation; digital marknadsföring; spridbarhet; klibbighet; crossmedia;

  Sammanfattning : Businesses today, regardless of the type of occupation they supply or offer, are all encountering competition on the market whether it is within the same type of field or not; especially smaller or new businesses, but as said; it applies to all. This has almost always been the case though, with some exceptions of course, but during the last couple of years, thanks to the rapidly growing technology and digitalization, the facing challenges regarding marketing and communication has increased; even for the large, existing businesses. LÄS MER

 4. 4. Konsten att sälja utan att ropa ”KOM OCH KÖP!” : Att genomföra content marketing på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Larsson; Linn Tallberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; digital content marketing; content marketing social media; content marketing strategy;

  Sammanfattning : Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. LÄS MER

 5. 5. Examines the benefits of social media marketing in contrast to traditional advertising

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Källbäck; [2019]
  Nyckelord :Traditional advertising; Social media marketing; Brand awareness; Marketing;

  Sammanfattning : In the recent year’s internet have grown rapidly, and the digital world have grown along with it. This have led to new marketing methods such as social media marketing has developed which have shown to be good tool for building relationship with consumers and increase brand awareness. LÄS MER