Sökning: "digital marknadsföring datainsamling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden digital marknadsföring datainsamling.

 1. 1. Sex säljer! Sexualisering av kvinnan inom digital marknadskommunikation : En studie med modebranschens fast fashion-segment i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Widjestam; Amanda Skoglund; Rebecka Enevoldson; [2022]
  Nyckelord :symbols for sex; sexualization of women; marketing communication; digital marketing communication; fast fashion; marketing culture; sexual messages; Symboler för sex; sexualisering av kvinnan; marknadskommunikation; digital marknadskommunikation; fast fashion; marknadsföringskultur; sexuella budskap;

  Sammanfattning : Sedan långt tillbaka i tiden har sexualisering använts inom marknadsföring som ett strategiskt verktyg för att öka och bibehålla konsumenters uppmärksamhet. Numera har digitaliseringen av marknadskommunikation lett till att konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är hårdare än någonsin. LÄS MER

 2. 2. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Nyckelord :Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Sammanfattning : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. LÄS MER

 3. 3. Data är det nya guldet - men vad är riskerna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Skagerholm; Markus Anderberg; Johanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Data collection; Perceived risk; Consumer impact; Big Data; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Data är det nya guldet - men vad är riskerna? Seminariedatum: 2022-01-13 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Markus Anderberg, Johanna Sandberg och Alexandra Skagerholm Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Datainsamling, Upplevd risk, Konsumentpåverkan, Big data, Marknadsföring. Forskningsfråga: Vad påverkar konsumenters upplevda risk till företags datainsamling? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter upplever risk vid företags datainsamling och på så sätt bidra till den befintliga forskningen som finns inom datainsamling och risk. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om sambanden mellan analys av stora datamängder i datadrivet beslutsfattande inom marknadsföring : Hur IT-beroende arbetssystem samverkar för att skapa värde i marknadsföringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Informatik

  Författare :Julia Lännenmäki; Jennifer Norman; [2022]
  Nyckelord :IT-reliant work system; Big Data; Big Data Analytics; Digital Marketing; Value Creation; Data Driven Decision Making; Knowledge Management; IT-beroende arbetssystem; Stora Datamängder; Analys av Stora Datamängder; Digital Marknadsföring; Värdeskapande; Datadrivet beslutsfattande; Kunskapshantering;

  Sammanfattning : Stora datamängder flödar idag inom alla verksamheter genom att data samlas in från olika håll in i olika databaser. Analyser av stora datamängder kan utnyttjas och skapa värde för verksamheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt med hjälp av nya verktyg, modeller och kompetenser. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER