Sökning: "digital marknadsföring på sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden digital marknadsföring på sociala medier.

 1. 1. Social Media When Searching for New Customers : A Description of Prospecting Activities on Social Media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Vipp Oskarsson; Alexander Dimakis; [2020]
  Nyckelord :B2B; Prospecting; Personal selling; Social media; Identifying; Qualifying; Due diligence newsfeed; Digital footprints;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to identify and describe how B2B salespeople utilize social media when prospecting for new customers based on a sequential sales process.Design/methodology/approach - The study employs an interpretive approach as it attempts to convey a phenomenon through the eyes of the participants. LÄS MER

 2. 2. The Utilization of Social Media Marketing in a B2B context- Marketing Decision-makers Point of View

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ludwig Månsson; Sheriff Shahen; Sepehr Gharanfoli; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Social Media; Social Media Perception; Digital Marketing; Industrial Marketing; Business-to-business; Marketing Communication;

  Sammanfattning : To date, the rather new phenomena known as Social Media Marketing (SMM) has caught much attention from researchers and several studies have been conducted prior to resolving how this new phenomenon can be utilized by business-to-business (B2B) organizations. However, existing literature covering SMM has been mainly focused on the business-to-consumer (B2C) perspective, therefore, there is a lack of research in the utilization of SMM in a B2B context. LÄS MER

 3. 3. #Mäklare : Ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Lantz; [2020]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; communication; ethics; Sociala medier; digital marknadsföring; kommunikation; etik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier med utgångspunkt i digital marknadsföring och relationsbyggande. Sociala medier är fronten mot den digitala omvärlden där kommunikation sker och det finns därför ett stort värde för mäklare att veta hur man borde hantera sin digitala närvaro på ett långsiktigt hållbart sätt för att inte försvinna i bruset av all tillgänglig information. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera hållbarhet inom turism : Hur kommunicerar aktörer inom besöksnäringen hållbarhet i digitala kanaler? Om det inte syns, hur vet vi att det finns?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Titti Seehathao; Helena Levin Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable tourism; digital channel; marketing; communication; tourism; hospitality; Hållbar turism; digitala kanaler; marknadsföring; kommunikation; turism; besöksnäring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur aktörer inom besöksnäringen i Värmland arbetar med att kommunicera hållbarhet i digitala kanaler. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med socialkonstruktivism och diskursanalys som vetenskaplig inriktning samt ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Effekter av influencer marketing : ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Arvidsson; Anton Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencer; Business perspective; Marketing; Relations; Social media; Influencer marketing; Influencer; Företagsperspektiv; Marknadsföring; Relationer; Sociala medier;

  Sammanfattning : Developments in the digital world have created a significant increase in the use of social media platforms. Being connected to social media is a part of most individuals lives. This is allowing companies to use social media platforms for their marketing purposes. LÄS MER