Sökning: "digital media"

Visar resultat 1 - 5 av 2303 uppsatser innehållade orden digital media.

 1. 1. Framtidens mediehus byggs med digital verktygslåda. En kvalitativ studie över hur digitala verktyg påverkat sportjournalistiken på lokala tidningsredaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Benjamin Hanafi; Emil Håkansson; Nils Strandahl; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how sport journalists who work on local newspaper editorial offices experiences the adaption into use of digital tools in the journalistic work, and find out what factors that affects the extent to which digital tools are used. Furthermore, the aim was also to find out which digital tools that are used most frequently by the selection of journalists, and investigate how these tools affects the journalistic work process. LÄS MER

 2. 2. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 3. 3. ”HAR JAG EN BOK I ÖRONEN KAN JAG GÅ HUR LÅNGT SOM HELST”. En kvalitativ studie om användares relation till ljudböcker jämfört med tryckta böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Henrietta Lundkvist; [2024-03-06]
  Nyckelord :Digital konvergens; streaming; algoritmer; ljudböcker; plattformar; uses gratifications; affordances;

  Sammanfattning : Har jag en bok i öronen kan jag gå hur långt som helst, or If I have a book in my ears, I can walk as far as I want, is a qualitative study that explores users' relationship with streamed audiobooks, compared to books in printed format. The choice of topic is driven by the fact that digitalization has transformed literature as a medium and the book industry as an enterprise. LÄS MER

 4. 4. Svensk Satir i Flux: En Tidsresa från Papper till Pixel. En semiotisk analys om hur satiren i Sverige har ändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Tervonen; Hanna Steringer; [2024-03-06]
  Nyckelord :Satir; satirteckningar; digitalt; medier; tidningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the satire climate in Sweden. In the 1970’s, satire art was frequently published in Swedish newspapers in contrast to today where satire art is barely existent in newspapers. LÄS MER

 5. 5. “MAN DRUNKNAR I INFORMATION FAKTISKT, DET ÄR ETT JÄTTEPROBLEM”. En kvalitativ intervjustudie av hur forskare söker information i sitt forskningsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Clara Tullgren; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : To search for information today is, by many, seen as an easy and uncomplicated task. All you need is a digital device and the knowledge of the world is there for you to find and use. LÄS MER