Sökning: "digital mognad"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden digital mognad.

 1. 1. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ fallstudie avseende vad som känntecknar en framgångsrik digitaliseringsprocess i stora respektive små redovisningsbyråer verksamma i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Wall; Christoffer Lindfors; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; accountant; digital change; process of change.; Digitalisering; redovisningskonsult; digital förändringsprocess; förändringsprocess.;

  Sammanfattning : Digitalisering har identifierats som en av de viktigaste trenderna som påverkar och förändrar dagens samhälle. Denna genomslagskraft har vidare gjort det nödvändigt för organisationer att följa med i denna snabba samhällsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen av autonomi och kontroll : En studie om att arbeta och verka i en digitaliserad verksamhet, ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alexandra Esberg; Frida Södergren; [2020]
  Nyckelord :Digital mognad; Digital kompetens; Digital arbetsmiljö; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur det upplevs att arbeta i en digital arbetsmiljö samt vilket ledarskap medarbetare prefererar i en digital verksamhet. För att besvara studiens syfte användes följande frågeställningar: Hur speglar medarbetarnas uppfattning om den digitala arbetsmiljön verksamhetens digitala mognad och dess betydelse för den digitala kompetensen som medarbetarna upplever sig besitta? Vilka utmaningar och möjligheter upplever medarbetare att en digital arbetsmiljö bidrar med för deras yrkesutövande? Vilken typ av ledarskap upplever medarbetarna sig vara i behov av och föredra i en digitaliserad verksamhet? Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning med tio respondenter. LÄS MER

 4. 4. Att digitalisera regional offentlig fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Benteke; John Eklöf; [2020]
  Nyckelord :IWMS; digital mognad; digital transformation; offentlig sektor; e-förvaltning; förändringsledning; systemimplementation; plattform; standardisering; nätverkseffekter;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har tagit beslut om en digitaliseringsstrategi, som syftar till hur Sverige kan bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Genom inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska digitaliseringsstrategin förverkligas och stödja den digitala transformation som kännetecknar svenska myndigheters övergång från e-förvaltning till digital förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Digitalization for Energy Efficiency in Energy Intensive Industries

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ivar Kristinn Jasonarson; [2020]
  Nyckelord :digitalization; energy efficiency; Industry 4.0; energy intensive industries; Sweden;

  Sammanfattning : A fourth industrial revolution (Industry 4.0) is on the horizon. It is enabled by advancements in information and communication technologies (i.e. LÄS MER