Sökning: "digital natives"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden digital natives.

 1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 2. 2. Digitala kakor och skräddare : En kvalitativ intervjustudie om digital natives åsikter gällande övervakning på internet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Arvid Nordén; Rasmus Andegras; [2022]
  Nyckelord :Digital natives; cookies; tailored marketing; big data; GDPR; surveillance; surveillance capitalism; personal integrity; integrity paradox.;

  Sammanfattning : In a time when internet connection is a central part of our everyday lives and wherewe constantly communicate through digital aids, a possible threat has arisen. Surveillance by commercial companies tracks most of what we do on their websites and then stores that data so that, for example, in the future companies can market specific goods that the user has previously looked at. LÄS MER

 3. 3. The Social Media Dilemma:Millennials Dealing With Data Tracking in a Mediatized Society

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Volman; [2021]
  Nyckelord :social media; data tracking; privacy paradox; media dilemmas; millennials;

  Sammanfattning : Through its growing popularity, social media platforms have become influential in our society. Data tracking allows social media platforms to continue providing free and personalized services. LÄS MER

 4. 4. Generation Y’s attitude towards femvertising in cosmetics: women empowerment or purplewashing? : A mono-method qualitative study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Margot Descouens; Valentine Gerbault; [2021]
  Nyckelord :femvertising; social brand activism; purplewashing; Generation Y; social media; Instagram; cosmetics industry;

  Sammanfattning : In recent years, femvertising has become a new issue of interest for companies, specifically in areas targeting women. Indeed, some companies in the cosmetics industry, such as Dove - a pioneer in the field - have been addressing the representation of women in advertising by tackling issues of equality, inclusiveness, and self-acceptance. LÄS MER

 5. 5. Politiker och digitalisering : hur går det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Josefina Sjöblom; Asta Hulting; [2021]
  Nyckelord :Digital capital; politicians; digital immigrant; digital natives; digitalized work environment; digital divide; digital society; corona pandemic.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines how forced digitized work has affected politicians in a regional board. Through interviews with elected politicians and observations of council meetings we have studied and analyzed the politicians’ attitudes towards the forced digitized changeover. LÄS MER