Sökning: "digital presence"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden digital presence.

 1. 1. Data-drivenness: (big) data and data-driven enterprises - A multiple case study on B2B companies within the telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Di Mascio; [2019-07-08]
  Nyckelord :digitalization; big data; big data analytics; data-drivenness; data-driven enterprise; datadriven company; organizational change;

  Sammanfattning : In the digitalization era where increasingly larger amount of data is created every day, companies have a great opportunity at their disposal: data-drivenness. It essentially implies that enterprises can exploit big data through Big Data Analytics (BDA) in order to gather relevant insights for their decisions. LÄS MER

 2. 2. Är batteriet fullt laddad? : En kvalitativ studie om relationen mellan utmattningssyndrom och användningen av Facebook och Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Naiima Farah; [2019]
  Nyckelord :FoMO; utmattningssyndrom; psykiskt ohälsa; SNS; sociala medier; Instagram; Facebook;

  Sammanfattning : Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has become an important element explaining the development of new behaviors in humans by highlighting the active choice of living their lives online or offline. LÄS MER

 3. 3. Social facilitation i en modern kontext: ett digitalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edvin Tyrberg Fredriksson; Thor Janson; [2019]
  Nyckelord :social facilitation; visual search; digital; social presence; drive theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social facilitation is a phenomenon that describes how performance changes depending on the presence of others. The purpose of this study was to investigate the ways that social presence in a digital form affects performance. LÄS MER

 4. 4. The Digital Myth of Women on The Battlefield : A Reception Analysis of Female Soldiers in the Online Discourse of Battlefield V

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Loraine Gauteul; [2019]
  Nyckelord :Video Games; Critical Discourse Analysis; Battlefield V Phenomenon; Identification; Gender and Media;

  Sammanfattning : Lately, the trailer for the game “Battlefield V” received a massive backlash from the players of the Battlefield franchise due to the fact that the game inspired by World War II featured a woman as the main character. This research set out to investigate how female elements are interpreted in a traditional male-dominated digital space, and aims to highlight the elements to consider when introducing a female lead character in a video game. LÄS MER

 5. 5. Should I stay or should I go? - Lojalitet och customer engagement i den digitaliserade försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Michaela Edin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance industry; digitalization; loyalty; e-loyalty; customer engagement.; försäkringar; försäkringsbranschen; digitalisering; lojalitet; e-lojalitet; customer engagement.;

  Sammanfattning : Försäkringar och försäkringsbolag har stor betydelse för det moderna samhället när det kommer till trygghet och utveckling, både för privatpersoner och företag. Trots detta har försäkringsbranschen fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen, inte minst inom företagsekonomi. LÄS MER