Sökning: "digital promissory notes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden digital promissory notes.

 1. 1. Rättsverkan av digitala skuldebrev : Blockkedjetekniken som besittningssubstitut

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Agnes Sylvan; [2018]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; digital promissory notes; legal tech; Blockkedjeteknik; blockchain; skuldebrev; digitala skuldebrev; digital besittning; besittning; Icke-fysisk besittning; löpande skuldebrev; legal tech;

  Sammanfattning : Skuldebrevslagen har bestått i nästintill oförändrat skick sedan dess införande 1936, samtidigt har de sektorer vilka i störst grad träffas av regleringen för skuldebrev kommit att ändra sin hantering av dessa. Att ta fram skuldebrev från valven där de förvaras har uppgetts vara en kostsam procedur, varför detta är något som instituten undviker med följden att skuldebrevslagens skyddsregler inte längre efterlevs. LÄS MER

 2. 2. Smarta kontrakt - vägen mot en helt digitaliserad bank : En studie om blockchain-tekniken inom core banking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi; Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Sarah Holmstedt; Malin Örnberg; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; smart contracts; core banking; Blockkedja; smarta kontrakt; core banking;

  Sammanfattning : In the banking industry today there are processes in need of digitalisation to meet the digital needs of the customers. An area which is a candidate for digitalization is core banking which stands for Centralized Online Realtime Exchange and includes processes such as bank loans. LÄS MER