Sökning: "digital resurs."

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden digital resurs..

 1. 1. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 2. 2. IKT som lärandets objekt på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidspedagogers syn på och användande av digitala verktyg i lärandemiljöer på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Aleksey Agapov; Johannes Persson; [2019]
  Nyckelord :IKT; Digitala verktyg; Läroplan; Fritidshem; Samarbete; Resurs;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks det om när och hur fritidspedagoger väljer att använda IKT på fritidshemmet samt vad fritidspedagogerna anser att IKT kan ha för betydelse för elevernas lärande. Metoden som valdes för studien var en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 3. 3. Elevers multimodala erfarenheter och förmågor som resurs i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zusy Ahlner; Hampus Hagnell; [2019]
  Nyckelord :art education; multimodality; multimodal integration; new media;

  Sammanfattning : This study aims at exploring multimodality and its didactical use in the art subject in secondary and upper secondary school. Correspondingly, the purpose of our study is to understand how the pupil’s multimodal experiences and abilities can be integrated into the art subject considering today’s digital development. LÄS MER

 4. 4. Surfplattan som stödresurs för barn med funktionsvariationen autism : En kvalitativ textanalys med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Eklund Larsen; Nadja Mann; [2018]
  Nyckelord :Autism; surfplatta; kommunikation; förskola; funktionsvariation; digital resurs.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur en surfplatta kan stödja och främja barn med funktionsvariationen autism i sin kommunikativa förmåga och i sitt sociala samspel. Studiens tidigare forskning går igenom kommunikation och surfplattan som stödresurs för barn med autism, denna forskning pekar på att barnen kan få stöd av en surfplatta men att forskningen är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. Surfplattan som stödresurs för barn med funktionsvariationen autism : En kvalitativ textanalys med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Eklund Larsen; Nadja Mann; [2018]
  Nyckelord :Autism; surfplatta; kommunikation; förskola; funktionsvariation; digital resurs.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur en surfplatta kan stödja och främja barn med funktionsvariationen autism i sin kommunikativa förmåga och i sitt sociala samspel. Studiens tidigare forskning går igenom kommunikation och surfplattan som stödresurs för barn med autism, denna forskning pekar på attbarnen kan få stöd av en surfplatta men att forskningen är bristfällig. LÄS MER