Sökning: "digital storytelling"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden digital storytelling.

 1. 1. Det var en gång ett samskapat varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hedda Nilsson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Co-creation of value; Storytelling; Varumärkesidentitet; Varumärkesutveckling; DART; Varumärkesimage; Samskapande; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur företag i den digitala kontexten kan stärka sin varumärkesidentitet med hjälp av fenomenet co-creation of value, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med användandet. Syftet är att undersöka hur B2C-företag som använder digital marknadsföring kan stärka sin varumärkesidentitet, med hjälp av co-creation of value och storytelling för värdeskapande. LÄS MER

 2. 2. Digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor : – En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Knuthammar; Petra Grönqvist; [2019]
  Nyckelord :Digitalt berättande; skrivande; grundskolan;

  Sammanfattning : Digitalt berättande har blivit en del av undervisningen i svenska de senaste åren. Än så länge verkar dock ingen omfattande forskning ha bedrivits i Sverige om hur arbetet med detta påverkar elevers skrivande. LÄS MER

 3. 3. Elevers samspelsstrategier i samband med digital storytelling i geometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sanela Glamocic; Amanda Cajander; [2019]
  Nyckelord :Digital storytelling; flipped classroom; geometri; grundskola; interaktionsanalys; matematik; samspelsstrategier; språk.;

  Sammanfattning : Forskning som ingår i studien gällande digitala verktyg och geometriundervisning visar att elevers kunskaper i geometri är bristande. Det visar även att digitala verktyg används i mindre omfattning i matematikundervisningen i förhållande till andra ämnen trots att målet är att digitaliseringen ska öka i alla ämnen. LÄS MER

 4. 4. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER

 5. 5. Potentialer för det interaktiva berättandet som pedagogiskt verktyg : En utforskande kvalitativ fokusgruppsintervju, med inslag av co-design

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marcus Falck; Jansson Emil; [2019]
  Nyckelord :co-design; interaktivitet; interaktivt berättande; inlärning; kvalitativ intervju; iterativt arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker interaktivt berättande och lärande på webben som medium. Syftet är att studien ska resultera i kunskap om hur man kan gå tillväga för att skapa en interaktiv berättelse som kommunicerar och lär ut till målgruppen. LÄS MER