Sökning: "digital storytelling"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden digital storytelling.

 1. 1. Multimodala texter : En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; multimodal storytelling; text production; digital tools; interaction; communication; sociocultural learning; Swedish teaching; Multimodala texter; multimodalt berättande; textproduktion; digitala verktyg; interaktion; kommunikation; sociokulturellt lärande; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagligen möter eleverna multimodala texter både i skolan och på fritiden. Digitaliseringen har medfört en förändring i hur texter läses och produceras. Dessutom bidrar digitaliseringen till både möjligheter och svårigheter för såväl lärare som elever. LÄS MER

 2. 2. NÄR DIGITALA SPEL BLIR KULTURARV

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mulin Persson; [2020]
  Nyckelord :kulturentreprenörskap; spel; kulturarv;

  Sammanfattning : In this essay I’ve had the purpose of examining if digital games are cultural heritage, to my aid I’ve had questions redarding if it’s important that games are based on reality, what cultural heriage is and what the process for becoming a heritage looks like. I’ve used texts that describe cultural heritage and the process, theories about gamification where games illustrate stories that carry our identitites, image analysis focusing on games that are based on reality, and storytelling based on what values are created and the purpose of said storytelling. LÄS MER

 3. 3. Revival of the Cambodia’s music as a form to sustain national identity : a case study of SmallWorld SmallBand in producing authentic songs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sophornna Chea; [2020]
  Nyckelord :national identity; cultural identity; authenticity; revival; cultural citizenship; youth culture; social media; imagined community; media studies; production studies; music studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis critically examines the experiences of young artists in Cambodia’s music industry with regard to their experiences of incorporating traditional instruments and genres into music-making processes. The investigation is based on a case study of an original music band known as SmallWorld SmallBand, which is one of the leading bands in Cambodia. LÄS MER

 4. 4. User Interface's Impact on Player's Immersion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alex Norrman; [2020]
  Nyckelord :immersion; user interface; user experience; digital games; computer games; diegesis; narrative; storytelling;

  Sammanfattning : With the success of technology, computers and digital games have become a new, more advanced, medium for storytelling. What sets digital games apart from more traditional forms is that the player must engage and interact with a game world and the characters on a whole new level. LÄS MER

 5. 5. Digital Storytelling - otydligt, men efterfrågat! : En kvalitativ studie i vad man inom den journalistiska branschen avser med Digital Storytelling, samt vilka kompetenser som anses viktiga för det digitala berättandet.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Henrik Edsenius; [2020]
  Nyckelord :Digital Storytelling; Kompetens; Journalistik; Audiovisuell; Konvergens;

  Sammanfattning : Syftet   med   denna   studie   är   att   skapa   en   bild   av   vad   man   inom   den   journalistiska   branschen  avser   med   digital   storytelling,   samt   vilka   egenskaper   och   kompetenser   som   värderas   och  anses   viktiga   för   att   kunna   jobba   med   digitalt   berättande   inom   denna   bransch.   Förhoppningen  med   undersökningen   är   att   generera   fördjupade   kunskaper   inom   området   som   kan   ligga   till  grund   för   vidare   utveckling   av   såväl   begreppet   digital   storytelling   som   förståelse   för   det  digitala   berättandet. LÄS MER