Sökning: "digital support"

Visar resultat 1 - 5 av 1065 uppsatser innehållade orden digital support.

 1. 1. Skönlitterär läsning med digitala verktyg : En empirisk studie om digitala verktyg i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Latvalehto; Ellen Lindholm; John Fritz; [2022]
  Nyckelord :Digital tools; direct digital tools; indirect digital tools; support; variation; fiction reading; litterature teaching; Digitala verktyg; direkta digitala verktyg; indirekta digitala verktyg; stöttning; variation; skönlitterär läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Den aktuella empiriska studien syftar till att undersöka lärares användning av och inställning till digitala verktyg i litteraturundervisningen. Resultatet baseras på kvalitativt material från semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. DIGITAL HIGHLIGHTING AND NOTE TAKING IN ACADEMIA Empirical research to inform design for digital reading technologies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dayane Proaño; [2021-12-08]
  Nyckelord :Digital highlighting; digital note taking; reader software; digital texts;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of the study is to explore the digital highlighting and digital note taking practices in university students. The findings of this empirical ethnographic research provide information on highlighting and note taking practices in academic digital reading. LÄS MER

 3. 3. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers view their development ofprofessional digital competence on the basis of a digital mapping tool and aplatform designed for the purpose and on the basis of the issues; how do you, withthe help of a digital mapping tool, facilitate and design learning for teachers todevelop professional digital competence (PDC) and how can you, with the help oflevel divisions in a digital mapping tool and together with teachers, facilitate anddevelop learning for teachers? The overall conclusion and key findings are that theparticipants in the study view positively, both the mapping tool and the platform’spotential to help them develop professional digital competence. To answer thepurpose, a combination of methods have been used, such as design-based researchand participatory design. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens hos grundskollärare. En kvalitativ studie om lärares förutsättningar för digital undervisning

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alban Ceku; Dennis Jangbrand; Noa von Bahr; [2021-11-15]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; kompetensutveckling; grundskollärare; skola;

  Sammanfattning : In the last ten years the rate in which digitalization has proceeded in schools hasincreased rapidly. Many new digital resources have been introduced that create newpossibilities in ways that education and teaching can be conducted. This has createdbig demands on teachers who need to build new knowledge on how these digitalresources can be used. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
  Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER