Sökning: "digital teknik skola"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden digital teknik skola.

 1. 1. Digitala läromedel i matematikundervisningen.En undersökning som visar hur delaktighet, motivation, inlärning och analysförmåga påverkas vid användning av digitala läromedel i utforskande samtal under matematikundervisningen.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lahdo Evelin; [2021]
  Nyckelord :Digital teaching materials; exploratory conversations; mathematics; primary school; Digitala läromedel; utforskande samtal; matematik; grundskola;

  Sammanfattning : Inom skolvärlden har traditionella läromedel såsom böcker, papper och pennor alltid varit en förutsättning för att en lektion skall hållas. Idag lever vi i en mer digitaliserad värld med mycket teknik som både underlättar och effektiviserar vår vardag. LÄS MER

 2. 2. Digitala matematikspel som läromedelMed vilka syften används digitala matematikspel i undervisningen.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Max Lindborg; Javad Beyge; [2021]
  Nyckelord :Digital games; Mathematics teaching; Primary school; Digitala spel; Matematikundervisning; Grundskolan;

  Sammanfattning : Today's school has become more and more digital the last years which means that schools have more access to digital tools than before. For example, digital games are something that is used frequently during mathematic classes. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetaren går online : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala möten i arbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Kjerrulf; [2021]
  Nyckelord :social work; e-health; digital meetings; COVID-19; face to face communication; interaction or communication; social presence; socialt arbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka socialarbetares upplevelser av digital teknik i kontakt med klienter och samverkanspartners, för att se vilka förändringar som uppstått när samtalen genomförs digitalt och vilka möjligheter och utmaningar det medför. Detta eftersom jag ville undersöka om socialarbetare upplever att den sociala närvaron förändras när samtalen sker digitalt. LÄS MER

 4. 4. Lärares digitala kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Max Weiland; Louis Secka; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; kunskapsöversikt; pedagogik; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Skolverket har som ett mål att skolan skall forma digitalt kompetenta elever. Det innebär atteleverna ska lära sig behärska entreprenörskap, kreativitet samt förmåga att förstå hurdigitaliseringens påverkan på samhället (Skolverket, 2020). LÄS MER

 5. 5. Digital kompetens i den reviderade läroplanen 2017 : En utmaning för lärare i skolans arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Fe Lundberg; [2021]
  Nyckelord :digitaliseringsstrategin; digitala verktyg; programmering och TPACK;

  Sammanfattning : Den nationella IT-strategin har uppmanat lärare att utveckla sin adekvata digitala kompetens. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vad lärare tänker om sitt arbete med att genomföra den reviderade läroplanen med avseende på att uppnå en adekvat digital kompetens och att kunna använda lämpliga digitala verktyg. LÄS MER