Sökning: "digital tools"

Visar resultat 1 - 5 av 2007 uppsatser innehållade orden digital tools.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. Design and Evaluation of Digital Tools for Licensing Management : Understanding how usability affects the perceived workflow of the end user

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; [2022]
  Nyckelord :UX; User Experience; Usability; Data Aggregator; Search; Licensing; Epidemic Sound; Användbarhet; Data Aggregator; Sök; Sökmotor; Licensering;

  Sammanfattning : The growth of online content has paved the way for independent creators to produce their own videos. Platforms like YouTube have empowered the users to distribute such content and continues to be a major player in the world of video on demand. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och hjälpmedel inom universitetsutbildning : Hur påverkar digitaliseringen stress och psykisk ohälsa hos studenter?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Engla Olskog; Christina Åkerblom-Andersson; [2022]
  Nyckelord :Stress; digitalization; digital tools; education; universities; mental health;

  Sammanfattning : In today's use of digital services and tools in universities and other types of higher education it is easy for us to look past the consequences these can have for the students using them. The digitalization that is happening in our environment is also happening to the highest degree within education in universities. LÄS MER

 4. 4. Attityder till användning av ett digitalt verktyg för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i populationen statsfinansierade anställda : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; digital tools; health-promoting work environment; Technology Acceptance Model; work-related ill health; Arbetsmiljö; digitala verktyg; hälsofrämjande arbetsliv; Technology Acceptance Model; arbetsrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion En bra arbetsmiljö är av stor vikt för ett hälsosamt arbetsliv. Många människor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som kunde varit möjlig att förebygga om den uppmärksammats i tid. LÄS MER

 5. 5. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER