Sökning: "digital transformations modell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden digital transformations modell.

 1. 1. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 2. 2. Agro-ecological assessment of Phonxay district, Louang Phrabang province, Lao PDR : a minor field study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emelie Nilsson; Anna-Karin Svensson; [2005]
  Nyckelord :climatology; cartography; pedology; Penman monteith combination method; soil science; GIS; geomorphology; physical geography; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: För att kunna planera jordbruket så att all mark används på bästa sätt behövs en databas som innehåller lämplig data. Det finns inte någon sådan för Laos, därför har vi valt att göra en databas och med hjälp av den beskriva norra Laos och speciellt Phonxay distriktet. LÄS MER