Sökning: "digital valuta"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden digital valuta.

 1. 1. Bitcoin och den libertarianska strategin : En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Nordmark; Pavel Pogorelyy; [2020]
  Nyckelord :bitcoin; Silk Road; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första och mest välkända av dessa idag är bitcoin. LÄS MER

 2. 2. Intelligent valutarobot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Strandberg; [2020]
  Nyckelord :python; valutakurs; prediktion; maskininlärning; robot; sql; beslutsmodell; api;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har informationsflödet ökat dramatiskt bara de senaste åren. Vi ser det genom sociala medier och en utveckling mot att vi ska vara konstant uppkopplade mot internet och olika tjänster, som bombarderar oss med ny information. LÄS MER

 3. 3. Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Gustaf Starbrant; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Betalningsmedel; Bitcoin; blockkedjetekniken; digital valuta; möjligheter; risker; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : Titel: Kan Bitcoin bli framtidens betalningsmedel i utvecklingsländer? Författare: Isak Bengtsson och Gustaf Starbrant Bakgrund och problemdiskussion: I utvecklingsländer finns det betydande grupper människor som inte har tillgång till ett fungerande bankkonto. Detta skapar problem i form av finansiellt utanförskap för vissa befolkningsgrupper. LÄS MER

 4. 4. Design and Implementation of A Smart Grid System Based on Blockchain Smart Contract Technology

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Xueyuan Foo; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Ethereum; Smart contracts; Smart Grid; Hash Algorithm; Blockchain; Ethereum; Smarta kontrakt; Smarta elnät; Hash-algoritm;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har blockchain-tekniken fått mer och mer uppmärksamhet. Det har visat speciella fördelar i digital valuta, eftersom det distribueras och dess data inte kan ändras. Med fler länder som presenterar idén om kraftsysteminnovationen har ett stort antal distribuerade kraftkällor dykt upp. LÄS MER

 5. 5. Transaction synchronization and privacy aspect in blockchain decentralized applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patarawan Ongkasuwan; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; distributed database; distributed ledger; digital ledgers; centralized database; decentralized database; Ethereum; Blockchain synchronization; security-related; cryptocurrency; digital currency; transaction; user experience; privacy strategy; smart contract; risk; Blockchain; distribuerad storbok; digital ledbok; centraliserad databas; decentraliserad databas; Ethereum; Blockchain-synkronisering; säkerhetsrelaterad; cryptocurrency; digital valuta; transaktion; användarupplevelse; sekretessstrategi; smart kontrakt; risk;

  Sammanfattning : The ideas and techniques of cryptography and decentralized storage have seen tremendous growth in many industries, as they have been adopted to improve activities in the organization. That called Blockchain technology, it provides an effective transparency solution. LÄS MER