Sökning: "digitala hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden digitala hjälpmedel.

 1. 1. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 2. 2. Konstgjord andning : Fjärrundervisning i musikteori under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2021]
  Nyckelord :distansundervisning; musikteorimetodik; sociokulturell teori; gehörsundervisning; digitala hjälpmedel; musikpedagogik; medierande verktyg;

  Sammanfattning : Under covid-19-pandemin gick Sveriges gymnasieskolor över till fjärrundervisning. Detta innebar bland annat förändrade förutsättningar för undervisningen i många ämnen, inte minst musik. Musikteori är en central del i musikundervisningen på gymnasiet och ett särskilt fokus i denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning : hur åtta svensklärare använder digitala hjälpmedel inom svenskämnets läsundervisning i årskurs 7–9, och vilka faktorer som de uppfattar påverkar den användningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Per Rossow; [2021]
  Nyckelord :Digitala hjälpmedel; svenskämnet; läsundervisning; app; dator; Chrome Book; iPad;

  Sammanfattning : I Lgr 11 påpekas vikten av att alla elever får lära sig att använda digital teknik som en del av undervisningen. Jag använder mig av begreppet digitala hjälpmedel som ett paraplybegrepp som refererar till alla olika program, verktyg eller apparater som är digitala och används i skolundervisning. LÄS MER

 4. 4. Livspusslet i en tid av gränslöshet : Digitalisering och sampselet mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Olsson; Agnes Wandebäck; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Distansarbete; Gränslöshet; Balans; Berikning; Konflikt;

  Sammanfattning : Ett intresse för frågor kopplade till det ständigt aktuella “livspusslet” förde oss in på hur villkoren och förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrat vårt arbetssätt till följd av digitalisering och teknologisk utveckling. Digitala hjälpmedel har resulterat i att medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter oberoende tid och rum, ett fenomen som benämns gränslöshet. LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER