Sökning: "digitala kompetenser"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden digitala kompetenser.

 1. 1. Digital kompetens i bildämnet : Strategier för inkludering av sociala medier som en lärresurs i undervisning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rebecca Wallin; Linus Röthenbacher; [2024]
  Nyckelord :Digital competence; literacy; social media; didactics; art education; Digital kompetens; litteracitet; sociala medier; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie utforskar strategier för att främja digital kompetens inom bildämnet. Forskning om digitala bilder och sociala medier som läromedel analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att identifiera didaktiska strategier, samt relaterar forskningen till LGR22 och EU:s mål för livslångt lärande. LÄS MER

 2. 2. Medier och medborgarskap i en digitaliserad värld : En strukturerad litteraturstudie om metoder, fördelar och utmaningar gällande undervisning i medielitteracitet

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Hedengren; [2024]
  Nyckelord :litteraturstudie; medielitteracitet; medie- och informationskunnighet; digital kompetens; källkritik; pragmatism; medborgarskap;

  Sammanfattning : Den digitala världen utvecklas i rask takt, och elever i dagens skola spenderar mycket tid på mediala plattformar. Trots att styrdokument fastslår att samhällskunskapsundervisningen ska utveckla de kompetenser som elever behöver för att navigera detta har undervisningen inte följt med i utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares användning av digitala teknologier i förskolan : En kvalitativ undersökning om vad som påverka förskollärarens val av tekniker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Nyman; Wipawee Jaiyawung; [2024]
  Nyckelord :Digital technologies; digitization; preschool teachers; technology; TPACK-framework; Digitala teknologier; digitalisering; förskollärare; teknik; TPACK- ramverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om svenska förskollärares användning av digitala teknologier på förskolan. Fokus på denna studie ligger på att få en förståelse i vad som påverkar förskollärarnas användning av digitala teknologier och om det kan kopplas till deras ålder och examensår. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i den efterfrågade kompetensen hos en revisor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Thörnblom; Romel Mendoza; [2023-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle går den teknologiska utvecklingen snabbt framåt. Tekniken har revolutionerat hela världen. Även revisionsbranschen förändras och väntas fortsätta förändras som följd av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkar redovisningsekonomens yrkesroll : En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ali Ezzeddine; Benjamin Durmaz; Ahmed Dahir Hussein; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsekonom; digitala verktyg; automatisering; institutionell teori; bokföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2023-05-31 Nivå: Kandidat-/Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Benjamin Durmaz, Ali Ezzeddine, Ahmed Dahir Hussein  (00/05/18) (99/11/30) (01/08/30) Titel: Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkan redovisningsekonomens yrkesroll - En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt Handledare: Zelalem Abay Nyckelord: Digitalisering, redovisningsekonom, digitala verktyg, automatisering, institutionell teori, bokföring. Forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav? Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida digitaliseringen och tekniken kan komma att påverka redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav. LÄS MER