Sökning: "digitala läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden digitala läromedel.

 1. 1. I ett hav av digitala läromedel : En analys av fritt tillgängliga digitala läromedel inomhållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hult; Caroline Hansson; [2018]
  Nyckelord :Biologi; Digitala läromedel; Digitalisering; Hållbar utveckling; Läromedelsanalys; Naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Mängden digitala läromedel har bidragit med nya utmaningar, då det ställer nya krav på hur lärare väljer ut dem. Syftet med studien är att analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet biologi. LÄS MER

 2. 2. Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Läsning; läsförståelse; lässtrategier; digitala läromedel; läsguidesfrågor; situerad praktik; metakognitiv medvetenhet; inferenser; ytnivå; textbas; situationsmodell;

  Sammanfattning : Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. LÄS MER

 3. 3. Läromedel i historieundervisningen : Mellanstadielärares val och användande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Forsberg; [2018]
  Nyckelord :läromedel; mellanstadiet; didaktiska val; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Middle school seems to be one, more or less, forgotten stage in previous research, so I chose to focus my research on this stage. The purpose of this study is to gain an insight into the teachers choice and use of teaching materials in history teaching. LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel i praktiken : En studie av lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Julia West; [2018]
  Nyckelord :digitala läromedel; styrdokument; erfarenheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the attitude and experience teachers have with digital learning materials. More specifically it seeks to find out to what extent the teachers use the digital learning materials, what positive and negative aspects the teachers themselves can see with their material but also if the material includes a guide, if it’s to any help to the teachers and what kind of training they have received in their digital learning material. LÄS MER

 5. 5. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER