Sökning: "digitala lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden digitala lösningar.

 1. 1. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 2. 2. En metod för att identifiera och reducera slöseri i informationsflödet : En kartläggning från avrop till materialleverans på byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Lundström; Madeleine Billing; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; information flow; information management; root cause; waste.; Digitalisering; informationsflöde; informationshantering; rotorsak; slöseri.;

  Sammanfattning : Till följd av att dagens samhälle blir allt mer präglad av den ständiga strömmen av information ställer det krav på byggentreprenören att börja ta kontroll över deras informationshantering. Utvecklingen av digitalisering har också bidragit till att synliggöra denna problematik. LÄS MER

 3. 3. Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jennifer Jennerhed; Frida Hedin; [2018]
  Nyckelord :Digitala lösningar; kundnytta; fastighetsbranschen; fastighetsbolag; facility management; service management; kommersiella fastigheter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsbolag arbetar med tjänster och digitala lösningar som ökar kundnyttan i kontorsfastigheter fastigheter. Studien syftar även till att undersöka vilka tjänster och digitala lösningar som hyresgästerna sannolikt kommer att efterfråga i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Patienternas kommunikationsväg in i vården : vårdperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Sandra Sivermalm-Durefors; [2018]
  Nyckelord :E-hälsa; UX design; användarupplevelse; vårdsystem; kommunikation; organisation i förändring; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Regeringens målsättning är att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025. IT-utvecklingen inom vården innebär möjligheter att effektivisera processer som kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Findelius Jämsén; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :methods; primary school; problemlösning; strategier; teaching;

  Sammanfattning : Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa problem. LÄS MER