Sökning: "digitala lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden digitala lösningar.

 1. 1. Effekter av kameraövervakning av boskap hos sex lantbrukare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Precision livestock farming; Smart farming;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. LÄS MER

 2. 2. Lyssnar du? : En studie om hur informativa ljud- meddelanden uppfattas i apoteksmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Holming; Beatrice Walerud; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; auditiv stimuli; ljudmeddelande; gemensamt värdeskapande; informationsöverbelastning; sinnesöverbelastning;

  Sammanfattning : På grund av det allt mer utvecklade informationssamhället och nya utmaningar inom den digitala marknadsföringen, finns det ett behov av alternativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter på ett effektivt sätt. Denna studie ämnar därför att undersöka om och hur informativa, auditiva stimulin är en effektiv informationskälla att använda i apoteksmiljöer samt hur det påverkar konsumenters upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 4. 4. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 5. 5. Patienternas kommunikationsväg in i vården : vårdperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Sandra Sivermalm-Durefors; [2018]
  Nyckelord :E-hälsa; UX design; användarupplevelse; vårdsystem; kommunikation; organisation i förändring; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Regeringens målsättning är att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa 2025. IT-utvecklingen inom vården innebär möjligheter att effektivisera processer som kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter. LÄS MER