Sökning: "digitala lösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden digitala lösningar.

 1. 1. Effekter av kameraövervakning av boskap hos sex lantbrukare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Precision livestock farming; Smart farming;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lantbruket står inför stora framtida utmaningar som t.ex. stora befolkningsökningar och minskade jordbruksarealer. Ett förslag för att lösa en del av problemet och öka effektiviteten inom lantbruket är att implementera och använda olika digitala tjänster och produkter. LÄS MER

 2. 2. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 3. 3. Lyssnar du? : En studie om hur informativa ljud- meddelanden uppfattas i apoteksmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Holming; Beatrice Walerud; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; auditiv stimuli; ljudmeddelande; gemensamt värdeskapande; informationsöverbelastning; sinnesöverbelastning;

  Sammanfattning : På grund av det allt mer utvecklade informationssamhället och nya utmaningar inom den digitala marknadsföringen, finns det ett behov av alternativa lösningar för att nå ut med information till konsumenter på ett effektivt sätt. Denna studie ämnar därför att undersöka om och hur informativa, auditiva stimulin är en effektiv informationskälla att använda i apoteksmiljöer samt hur det påverkar konsumenters upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Matematikens abc = IKT : en kvalitativ studie om IKT och matematiska förmågor i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mikael Gardell; Fredriksson Isabell; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Grundskolan; IKT; Lärare; Matematik; Matematiska förmågor; Sociokulturella perspektivet; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilka ändamål lärare har vid användning av IKT imatematikundervisning i årskurs 4-6. Studien ämnar även undersöka hur IKT kanstimulera de fem matematiska förmågorna utifrån grundskolans läroplan. Studien är empirisk och insamlad data består av observationer, intervjuer ochlektionsplaneringar. LÄS MER

 5. 5. Skissamarbete på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dara Ahmadi; Vadim Panin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datorstött kooperativt arbete (hädanefter förkortat CSCW efter engelskans Computer-Supported Cooperative Work) är när ett system underlättar datorbaserat arbete i grupp på distans och söker lämplig teknik för att uppnå optimal effektivitet i gruppens arbetsprocess. Ett exempel på ett sådant system kan vara skissamarbete på digitala plattformar. LÄS MER