Sökning: "digitala memes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden digitala memes.

 1. 1. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 2. 2. Memes som debattinlägg – trivial underhållning eller vass visuell argumentation? : En retorisk analys av digitala memes i drevet mot Pepsis reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Retorik; memes; Pepsi; visuell retorik; identifikation; humor; allusion; ironi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur digitala memes kan skapas för att fungera som inlägg i pågående debatter. För att göra detta analyseras tre av de fotobaserade memes som skapades med anspelningar på Pepsis omtalade reklamfilm ”Live for Now” från 2017. LÄS MER

 3. 3. Memes och kulturella artefakter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Diego Alfaro Molina; John-Michael Mayol; [2015]
  Nyckelord :memes; online memes; 9gag; rage face; semiotik; replikator; fenotyp; genotyp; memepool; memetik; populärkultur; pedagogiska artefakter; digitala memes; gene; kontextuella motsatser; meme humor; internetmeme; kopieringskvalitet; överföringsbarhet; långvarighet; kultur; ungdomskultur;

  Sammanfattning : We chose to base our literature study on the meme phenomena. The meme is a portion of culture that is spread among us from mind to mind. Every time we learn something by copying others we use information that has been passed on from a previous person, that information can be seen as a meme. LÄS MER