Sökning: "digitala plattformar"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden digitala plattformar.

 1. 1. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER

 2. 2. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 3. 3. Den digitala andrahandsmarknadens legala tomrum. Osäkerheten och komplikationerna kring försäljningen av begagnade datorspel.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isa Malmros; [2022-01-28]
  Nyckelord :Andrahandsmarknad; Digitala varor; Datorspel; EU; Försäljningsprincipen; Immaterialrättslig konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en upphovsrättslig undersökning av andrahandsmarknaden för datorspel, hur den påverkas av det allt vanligare digitala formatet och om lagstiftaren behöver ingripa för att skydda denna marknad. Detta görs genom en undersökning av det nuvarande rättsliga läget kring andrahandsmarknaden för datorspel; en genomgång av de fördelar som finns med att ha en andrahandsmarknad för datorspel samt för digitala varor; och till sist en komparativ jämförelse mellan de alternativ som digitala distributionsplattformar för nuvarande erbjuder i förhållande till de fördelar som en andrahandsmarknad ger. LÄS MER

 4. 4. EU:s konkurrensrättsliga reglering av app-butiker – En studie av Digital Market Act i relation till artikel 102 FEUF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digital Market Act; DMA; Article 102 TFEU; Artikel 102 FEUF; App Stores; App-butiker; Competition Law; Konkurrensrätt; Digital markets; Digitala marknader; Gatekeepers; Grindvakter; Core platform services; Centrala plattformstjänster; Abuse of a dominant position; Missbruk av dominerande ställning; EU law; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : App-butiker påverkar ett helt spektrum av användare, allt från enskilda användare till giganter som Facebook och Amazon, vilket skapar ny problematik på EU:s inre marknad. Uppsatsen behandlar relationen mellan den föreslagna DMA och artikel 102 FEUF, med ett särskilt fokus på app-butiker. LÄS MER

 5. 5. Stämplad ligist : en kvalitativ textanalys av svensk hiphopkultur och självframställning i rapparen Yasin Mahamouds musikvideor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Chandra Källman; [2022]
  Nyckelord :Hiphopkultur; stigma; subkultur; moralpanik; självframställning; symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes den nya svenska hiphopkulturen i ett förändrat medielandskap. Det har växt fram en ny subgenre inom svensk hiphop, kallat gangsterrap i massmedia, där unga män från Sveriges problemförorter släpper sin musik på egna digitala plattformar. LÄS MER