Sökning: "digitala spel"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden digitala spel.

 1. 1. Lärares upplevelser med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eleonora Zdravkovic; [2023]
  Nyckelord :Matematik; lärare; grundskola; digitala verktyg; digitalisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Digitalisering av samhället har etablerats de senaste decennierna och är i dagsläget en naturlig del av våra liv. Digitalisering är också en naturlig del av pedagogiskt arbete på alla nivåer. Som en konsekvens av detta ställs nya krav på lärarna och deras undervisning. LÄS MER

 2. 2. Digitala lärspel i matematikundervisningen : En litteraturstudie om digitala lärspels påverkan på elevernas motivation och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anton Olsson; Alexander Jeppsson; Ebba Kvarnström; [2023]
  Nyckelord :Digitala lärspel; motivation; engagemang; lärande; matematik; årskurs 4–6; undervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : Digitala inslag har idag en stor roll i skolan, men inom matematik klamrar lärare sig fast vid traditionella undervisningsmetoder. Samtidigt tryter motivationen för matematik hos mellanstadieelever. För att öka motivationen inom matematik uppmanas lärare att utgå från elevernas intresse. LÄS MER

 3. 3. Juice påverkan på spelarens upplevelse : En studie om överflödig visuell och audiell feedbacks påverkan på spelarens upplevelse i ett 2D-actionspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :James Ståhl; Panagiotis Athanasiadis; [2023]
  Nyckelord :Juice; PXI; 2D-spel; excessive positive feedback; datorspel;

  Sammanfattning : Juice inom digitala spel är ett väldebatterat ämne bland spelskapare och spelforskare som omfattar hur audiell och visuell feedback kan komma att påverka spelarens upplevelse. Då begreppets definition kan skilja sig från person till person är det i denna studie definierat som “överflödig feedback i situationer när en spelares agerande utlöser flera icke-funktionella reaktioner”. LÄS MER

 4. 4. Digitala spel i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Johansson; Felicia Leandersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research review is to investigate how digital games can contribute to effective language learning; what attitudes teachers have toward digital games in language teaching; and what attitudes pupils have towards digital games in language teaching. This was answered in a literature review on the subjects in question retrieved through searches of scientific articles in databases. LÄS MER

 5. 5. Digitalt är historien alltid närvarande : En litteraturstudie om digitala spel som läromedel i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Lund; [2023]
  Nyckelord :Digital games; game-based learning; use of history; history-based games; teaching aids;

  Sammanfattning : Research shows an increased interest in the use of both educational- and commercial games in the classroom. This increased interest in digital games and the potential of game-based learning may not come as a surprise due to the constant digitization in schools. LÄS MER