Sökning: "digitala spel"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden digitala spel.

 1. 1. Digitala spel i konstens namn? En undersökning av det fenomenologiska mötet med art games.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Robin Alfengård; [2019-10-23]
  Nyckelord :phenomenology; posthumanism; new materialism; scenography; art games; digital games;

  Sammanfattning : In this thesis, I have investigated how artistic and cultural values are being produced in art games. In my work I have analyzed four art games and these are That Dragon, Cancer, Papers Please, Gone Home and The Stanley Parable. LÄS MER

 2. 2. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 3. 3. Gaming som läromedel : En studie om hur kommersiella digitala spel påverkar lågstadieelevers engelskbruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Passos; Robert Åhs; [2019]
  Nyckelord :digitala spel; MMO-spel; andraspråksinlärning; engelskbruk; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 5. 5. Babyschema hos digitala karaktärer : Hur exponering påverkar uppfattning av ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michelle Powell; Zara Wideman; [2019]
  Nyckelord :babyschema; exponering; aftereffect; mere exposure effect;

  Sammanfattning : Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering bevisats influera preferenser. LÄS MER