Sökning: "digitala spel"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden digitala spel.

 1. 1. Babyschema hos digitala karaktärer : Hur exponering påverkar uppfattning av ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michelle Powell; Zara Wideman; [2019]
  Nyckelord :babyschema; exponering; aftereffect; mere exposure effect;

  Sammanfattning : Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering bevisats influera preferenser. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel, en resurs för lärande? : En litteraturstudie om för- och nackdelar med digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jenny Frank; [2019]
  Nyckelord :Digitala läromedel; gymnasieskolan; svenskämnet; elevperspektiv; lärarperspektiv; klassrumsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. LÄS MER

 3. 3. Spelen som aldrig växte upp : Nostalgi och dess plats i användarupplevelser av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amanda Hemgren; Natalie Esseen; [2019]
  Nyckelord :digitala spel; nostalgi; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Since its commercial outbreak during the 1970’s, digital games have grown to become one of the foremost ways of entertainment. A recent trend that can be observed in the game industry is to remake old games, relaunch classic titles and develop new games in a distinct “retro” style. LÄS MER

 4. 4. Spel i matematikundervisningen : effekterna på elevers lärande och vikten av scaffolding

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Myhrén; Louise Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :Spel; elevers lärande; matematikundervisning; scaffolding; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att granska effekterna av spel på elevers lärande. Dels hur spel som metod påverkar elevers lärande, men också vilken roll scaffolding vid spelande har för lärandet. För att ta fram artiklarna som den här studien baserats på, har en kvalitativ litteraturstudie genomförts. LÄS MER

 5. 5. Simulated History as Life's Teacher : Investigating the potential for historical simulation games to nurture historical consciousness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :Historical consciousness; historical simulation; historical empathy; game studies; history didactics; teaching; Historiemedvetande; historisk simulation; historisk empati; spelstudier; historiedidaktik; lärande;

  Sammanfattning : This paper explores the potential of historical simulation games to nurture historical consciousness. Merging the subject of history and game studies, the material analyzed is the digital game Crusader Kings 2 as well as player created narratives spawned from it. LÄS MER