Sökning: "digitala värden"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden digitala värden.

 1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 2. Area : Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hirsmark; [2019]
  Nyckelord :Area; theory of variation; learning study; ICT; digital tools; education.; Area; variationsteorin; learning study; IKT; digitala verktyg; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien inriktas mot elever i årskurs 4–6. Teorin som studien bygger på är variationsteorin. LÄS MER

 3. 3. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 4. 4. Twitter as the digital amphitheather : An analysis on Swedish Twitter users in #Migpol during the day before the Swedish election 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Tomasson; Adam Ellertam; [2019]
  Nyckelord :Migration politics; Network analysis; Online discourse; Political participation.; Migrationspolitik; Nätverksanalys; Online diskurs; Politiskt deltagande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze Swedish Twitter users participation in Swedish migration politics in an online setting by examining the interactions and discussions between users on the platform the day before the Swedish election of 2018. The potential insight into political views that social media presents gave us an opportunity to explore how Swedish citizens, politicians, or members of other social and professional roles involved themselves politically and how they interacted with others on Twitter. LÄS MER

 5. 5. Unsupervised machine learning to detect patient subgroups in electronic health records

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Lütz; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; unsupervised learning; clustering; EHR; electronic health records; ICD; diagnosis codes.; Maskininlärning; oövervakat lärande; klustring; EHR; digitala patientjournaler; ICD; diagnoskoder;

  Sammanfattning : The use of Electronic Health Records (EHR) for reporting patient data has been widely adopted by healthcare providers. This data can encompass many forms of medical information such as disease symptoms, results from laboratory tests, ICD-10 classes and other information from patients. LÄS MER