Sökning: "digitala vårdcentraler"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden digitala vårdcentraler.

 1. 1. Success factors in implementing an e­-health system in primary care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emil Rydén; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Healthcare organizations worldwide have struggled to implement e­health solutions, with projects frequently ending up delayed or above budget. Although it is generally assumed that digitalization has the potential to make healthcare more effective, the an­ ticipated improvements have not been as apparent in healthcare as in other industries. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie av digitala vårdverksamheters organisatoriska påverkan på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; Jonna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Health care centers; digital health care; primary care; digital health care services; Vårdcentraler; digital vård; primärvård; digitala vårdtjänster;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-05 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Jonna Lundin (97/12/05), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Digitalization within the health care Tutor: David Freund Keywords: Health care centers, digital health care, primary care, digital health care services Research Questions: How does health centers get affected by the digital health care providers? How does the health centers relate to this impact organizationally? Purpose: The purpose with this study is to describe how digital health care providers affect health centers organizationally and investigate if and how health centers acts on the basis of the digital health care providers. Method: The study is based on a qualitative method with five semi-structured interviews which were processed through a thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. Pandemi i ett digitalt samhälle: En studie om kris- och katastrofhantering hos digitala vårdcentraler samt en krisrådgivningsenhet, vid starten av en pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Amanda Javidi Agheli; Linn Olsson; Johanna Elmér; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digital vård; Disaster Management; Kriskommunikation; Pandemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser och behov av e-tjänster hos riskgruppen äldre : En användarcentrerad kvalitativ undersökning av e-tjänsters tillgänglighet i en pandemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Malmkvist; Elza Cela; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; e-tjänster; äldre; synlighet; manövrerbar; begriplig; robust; UX;

  Sammanfattning : Fokuset i denna studie är e-tjänster för riskgruppen äldre personer i samband med framförallt pandemier. Undersökningen handlar om att kartlägga målgruppens bild av, och användning av, de offentliga och kommunala e-tjänster som erbjuds. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare på vårdcentral : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Zäther; Emma Fransson; [2020]
  Nyckelord :District nurse; collaboration; discharge process; healthcare planning; person-centered care; Distriktssköterska; personcentrerad vård; samordning; utskrivningsprocess; vårdplanering;

  Sammanfattning : I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i kraft vilket medförde ett nytt arbetssätt för både regional och kommunal verksamhet med målet att få en välfungerande utskrivningsprocess. I primärvården i Region Jönköping utformades en ny funktion; vårdsamordnare vilken kan innehas av olika professioner varav majoriteten dock är distriktssköterskor. LÄS MER