Sökning: "digitala vårdmöten"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden digitala vårdmöten.

 1. 1. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Could IT be a matter of life or death? : - En studie om hur det digitala vårdmötet påverkar patienten och organisationen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emina Dedeic; Angelina Sten; [2020]
  Nyckelord :Digital Health Meetings; Attitudes; Technology Acceptance Model; Institutional Theory; Affordance Theory; Covid-19; Kry; Elderly.; Digitala Vårdmöten; Attityder; Technology Acceptance Model; Institutionell Teori; Affordances Theory; Covid-19; Kry; Äldre Individer.;

  Sammanfattning : Studies show that individuals over 65 years are underrepresented by those who utilizes digital health meetings. Since this is a relatively new research area there is not much previous research on how individuals’ attitudes towards digital health meetings in Sweden differ depending on age, and why. LÄS MER

 3. 3. Användarprofiler och personas för utveckling av e-hälsotjänster för djur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ylva. U Heise; My Hägg; [2020]
  Nyckelord :digital veterinärvård; e-hälsa för djur; djurägare; målgrupp; användbarhet; personas; digitala vårdmöten; e-hälsoapplikationer; veterinary telemedicine; e-health for pets; pet owners; target users; usability; personas; patient-facing technologies; e-health applications;

  Sammanfattning : E-hälsa är och har varit på framväxt de senaste åren och idag finns mer och mer av vården tillgänglig digitalt. Denna utveckling sker också inom djurvården, men det finns inga vetenskapliga studier som beskriver djurägare som användare av digitala tjänster. LÄS MER

 4. 4. Digitala Vårdtjänster: Regionernas syn på digital utveckling i en konkurrensutsatt miljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mikael Bärlin; Matilda Bjurbäck; [2020]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; nätläkare; disruptiv innovation; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Private companies that provide telemedicine have been ahead of the public healthcare with regards to treating patients that do not require physical care. With digital innovation the telemedicine companies have attracted a specific group of patients. LÄS MER

 5. 5. Bad reviews - Good news : Ett förbättringsarbete av en digital vårdtjänst

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Alsterlund; [2020]
  Nyckelord :accessibility; feedback; improvement knowledge; patient satisfaction; review; förbättringskunskap; patientnöjdhet; recension; tillgänglighet; återkoppling;

  Sammanfattning : KRY hjälper människor som behöver vård genom digitala möten. Efter vårdmötet kan patienter ge omedelbar feedback. Det fanns inget system för uppföljning när patienter hade lämnat ett enstjärnigt lågt betyg efter ett möte - en så kallad “bad review”. LÄS MER