Sökning: "digitala vårdtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden digitala vårdtjänster.

 1. 1. Integrering av medarbetarperspektiv vid utveckling av digitala vårdtjänster inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Asik Ahmed; Milan Simonovic; [2021]
  Nyckelord :Digitala stödverktyg; integrerad produktutveckling; kundinvolvering; vårdpersonal; hälsoteknikbolag;

  Sammanfattning : Nya tekniska innovationer dyker ständigt upp som kan förändra en hel bransch. För att bolag ska behålla sin marknadsposition måste de vara uppmärksamma och vara öppna för nya tekniska lösningar. LÄS MER

 2. 2. Digitalt utanförskap hos äldre : En studie om faktorer som påverkar äldres användning av digitala vårdtjänster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofiia Löf; [2021]
  Nyckelord :digitalt utanförskap; digital klyfta; digital exkludering; digitala vårdtjänster; äldre medborgare; användning av digitala vårdtjänster;

  Sammanfattning : Digitaliseringen som skett senaste åren har lett till stora förändringar inom svensk sjukvård. En av de största riskerna med digitaliseringen är att vissa grupper i samhället riskerar att lämnas i ett digitalt utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Audible Healthcare Online : Towards Online Digital Healthcare Services Accessible for Users of Screen Readers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ellinor Bakhuizen; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; Screen reader; Telemedicine; Digital healthcare; Accessibility; Synnedsättning; skärmläsare; digital vård; nätläkare; tillgänglighet;

  Sammanfattning : In the last few years, and especially since the start of the COVID-19 pandemic, healthcare services have been moving online. Today, patients can book appointments with doctors and read their medical records in apps and web services. It is important that these services are equally accessible to all patients, regardless of for example disability. LÄS MER

 4. 4. Användarupplevelser av en digital vårdtjänst för självservice : En kvalitativ studie om användarupplevelser av 1177 Vårdguiden e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Havia; [2021]
  Nyckelord :e-hälsa; digital hälso- och sjukvård; digitala vårdtjänster; självservice; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården i Sverige genomgår en digitalisering i enlighet med Vision e-hälsa 2025, för att bättre kunna bemöta patienters behov idag och i framtiden samt för att anpassa hälso- och sjukvården när allt fler delar av befolkningen är i behov av skräddarsydd vård. Digitala vårdtjänster för självservice är ett koncept som medföljt digitaliseringens möjligheter och tillåter individer att sköta dess egenvård och komma i kontakt med vården där patient och vårdpersonal är åtskilda i tid och rum. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie av digitala vårdverksamheters organisatoriska påverkan på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; Jonna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Health care centers; digital health care; primary care; digital health care services; Vårdcentraler; digital vård; primärvård; digitala vårdtjänster;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-05 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Jonna Lundin (97/12/05), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Digitalization within the health care Tutor: David Freund Keywords: Health care centers, digital health care, primary care, digital health care services Research Questions: How does health centers get affected by the digital health care providers? How does the health centers relate to this impact organizationally? Purpose: The purpose with this study is to describe how digital health care providers affect health centers organizationally and investigate if and how health centers acts on the basis of the digital health care providers. Method: The study is based on a qualitative method with five semi-structured interviews which were processed through a thematic analysis. LÄS MER