Sökning: "digitalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet digitalisation.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Potential and Limitations of the Sketch Map Tool in the International Red Cross Red Crescent Movement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Kimon Letzner; [2024]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; Participatory action research; Community risk mapping; International Red Cross Red Crescent Movement; Colombia; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In disaster risk management, participatory mapping (PM) closes spatial data gaps in communities by integrating local risk knowledge. The thesis examined the potential and limitations of the Sketch Map Tool (SMT) as a PM tool for community-based disaster risk reduction (DRR) through an International Red Cross Red Crescent Movement case study. LÄS MER

 3. 3. Corona och Svenska kyrkan inom Karlstad stift : En empirisk kvalitativ studie kring förändringarna och effekterna av coronapandemin inom Svenska kyrkan i Karlstad stift.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annie Parsons; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; pandemic; digitalisation; the Church of Sweden; vicar; organisation; interviews; thematic analysis;

  Sammanfattning : This thesis examines the changes and effects the covid-19 pandemic had on the Church of Sweden within the diocese of Karlstad. The thesis is based on semi-structured interviews with eight vicars within the diocese of Karlstad. The data from the interviews were analysed using a thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Distansavtalslagens utformning och tillämpningen av ångerrätten - Avtal med digitala tjänster och digitalt innehåll i fokus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Märta Eklöf; [2024]
  Nyckelord :Distansavtal; konsumentskydd; digitala avtal; ångerrätten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Distansavtalslagen har genomgått flera lagändringar och utvecklats i samband med digitaliseringens utbredning. Det har medfört en ökad användning av digitala tjänster och varor med digitalt innehåll. LÄS MER

 5. 5. Digital Dashboard for Enhanced Waste Management in the Stockholm Municipality : Bridging Data Insights and Sustainable Practices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Youssef Ramy Farouk Fam; [2024]
  Nyckelord :Waste management; Dashboard; Design; Digitalisation; Data visualization; Waste sorting behavior; Avfallshantering; Dashboard; Design; Digitalisering; Datavisualisering; Källsorteringsbeteende;

  Sammanfattning : The surging global trend in waste generation, currently surpassing 2 billion tons annually in cities,stands as a pressing concern amid escalating climate change threats. This master's thesis aims todesign a digital dashboard tailored to the needs of the Stockholm Municipality's waste managementsystem and its different stakeholders. LÄS MER