Sökning: "digitalised treatments"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden digitalised treatments.

 1. 1. DIFFERENTIAL OUTCOME TRAINING AND HUMANOID ROBOT FEEDBACK ON A VISUOSPATIAL GAMIFIED TASK: An experimental study investigating learning, affective social engagement cues and cognitive learning strategies

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alva Markelius; Sofia Sjöberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Human-robot interaction; gamified memory task; dementia; differential outcome theory; Furhat; engagement; digitalised treatments; robot assistance;

  Sammanfattning : By combining Differential Outcome Training (DOT), the usage of unique stimulus-response pairings, and feedback from a humanoid simulated robot (SDK) this study aims to improve learning performance of subjects on a visuospatial gamified memory task. This is achieved by using the SDK as an interface for an algorithm that provides audiovisual, reinforcing feedback promoting engangement in a new dyadic setup for a gamified task. LÄS MER

 2. 2. E-fakturans inverkan på integritetskänslig vårdinformation

  Kandidat-uppsats, IHH, Informatik

  Författare :Yvonne Ericsson; [2005]
  Nyckelord :Electronic bill; electronic billing; county council; security; secrecy; Elektronisk faktura; elektronisk fakturering; landsting; säkerhet; sekretess;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om integritetskänslig vårdinformation på fakturor, ett ämne som aktualiserats under mitt arbete på landstingets kansli i Jönköping. När en person får vård i annat län än hemlandstinget så skickas en faktura till hemlandstinget och innan dessa fakturor betalas måste de granskas och attesteras. LÄS MER