Sökning: "digitaliserad verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden digitaliserad verksamhet.

 1. 1. Hur har digitaliseringen förändrat resenärers sätt att boka paketresor?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Rand Nouri; Hana Kais Shaker; Mikolaj Domanski; [2019]
  Nyckelord :travel agencies; online booking; tourism; digitalization; package tour; e-travel; the development of travel booking; resebyråer; onlinebokning; digitalisering; paketresor; e-travel; utveckling av researrangemang;

  Sammanfattning : Nowadays many travelers choose to book their trips via online booking sites instead of visiting physical travel agencies. This has changed the way the physical travel agencies operate their businesses and has forced them to adapt to new strategies in order to stay alive in this new reality of the industry. LÄS MER

 2. 2. ”Vi borde kanske vara mer som barnen” Pedagogers berättelser om ett allt mer digitaliserat samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Nilsson; Malin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskolepedagoger; kunskapsklyftor; lärplattan; yrkesförändring.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till digitalisering i den pedagogiska verksamheten. Detta för att skapa en förståelse för hur digitalisering används i förskolor idag och hur pedagoger förhåller sig till en allt mer digitaliserad verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisation online condition monitoring and AI analysis in a vacuum pump

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Kim Daniel Muzito; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Billerudkorsnäs is a good example of an industry that associated with a 24/7 production and where faults lead to downtime in the production process which in its turn generates substantial losses. Sustainability is essential for a prosperous future for Billerudkorsnäs, and with the growth of technologies and digitalization with big data that are in line with the coming Industry 4. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av drönare för tillståndsbedömning av järnvägsterräng

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik; Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Fredrik Wahlstedt; Johannes Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Drones; condition assessment; inspection; railway; railway infrastructure; railway terrain.; Drönare; tillståndsbedömning; inspektion; järnväg; järnvägsinfrastruktur; järnvägsterräng.;

  Sammanfattning : Inom järnvägsunderhåll är tillståndsbedömning en viktig del för att kunna få ett mer effektivt förebyggande underhåll, samt uppfylla krav på säkerhet och tillgänglighet. Förvaltning av järnvägsinfrastrukturen är en del av Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg, ny och innovativ teknik är ett sätt att effektivisera förvaltningen där drönare är ett intressant exempel. LÄS MER

 5. 5. Compliance with the General Data Protection Regulation: an exploratory case study on business systems’ adaptation

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Mikael Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Data protection laws; GDPR; privacy; the right to be forgotten; IT safety; data minimization;

  Sammanfattning : Current moves into a heavily digitalized era has led to a phase where our privacy is being eroded as we hand over our personal data to organizations and their systems. At the same time, the applicable laws to give security to the individuals have failed to incorporate these legal developments. LÄS MER