Sökning: "digitalisering ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden digitalisering ekonomi.

 1. 1. Digitalt dilemma : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasieelevers lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Ljungman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; samhällskunskapslärare; medborgarfostran; fusk; källkritik; smalare kunskapsbild; ny mediestruktur och gränslinjer.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasielevers lärande. Studien utgick från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med samhällskunskapslärare. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på riskbedömning : en studie i försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Håkansson; Pontus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Försäkringsbranschen; digitalisering; riskbedömning; asymmetrisk information; Principal-agentteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur riskbedömning för svenska försäkringsgivare har påverkats av digitaliseringen, med fokus på asymmetrisk information.  Med försäkringstagarens ökade möjligheter att jämföra och teckna försäkringar på internet belyser vi från försäkringsgivarens perspektiv problematiken med att minimera asymmetrisk information när kontakten med kunden sker automatiserat. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares upplevelser av implementeringen av den nya läroplanen : Utmaningar och möjligheter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Ida Albers; Linda Svennefjord; [2019]
  Nyckelord :challenges; curriculum; implementation; opportunities; preschool teacher; förskollärare; implementering; läroplan; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till ökad medvetenhet om hur förskollärare upplever sig kunna mediera läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) i samband med förändringarna i läroplanen som trädde i kraft den 1 juli 2019, och vilka utmaningar och möjligheter de stött på i samband med implementeringen. Det här var en kvantitativ studie som utgick från ett frågeformulär i ett slutet förskoleforum på Facebook där 56 förskollärare valde att delta. LÄS MER

 4. 4. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER

 5. 5. Effektivare materialflöden med människan i centrum : En fallstudie inom BillerudKorsnäs godsmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Taulant Jonuzi; Josefin Sager; [2019]
  Nyckelord :Material flow; Digitalization; EDI; Human aspects; Materialflöde; Digitalisering; EDI; Mänskliga aspekter;

  Sammanfattning : With the development of society, organizations are increasingly working to streamline their businesses to maintain and strengthen their position on the market. This can be carried out in several different ways, since businesses are individual and require special needs to develop longterm sustainability. LÄS MER