Sökning: "digitalisering redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden digitalisering redovisning.

 1. 1. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens - En framtid med förhinder : En kvalitativ studie om AI och dess påverkan på redovisningssystemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2021]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; redovisningssystem; implementeringshinder; bokföring; automatisering; kunskapsbrist; affärssystem; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Redovisningen förändrades med användningen av datorn och digitala redovisningssystem. Framtidens utveckling handlar om att ta nästa steg, från datorisering till digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Acceptansen av digitala redovisningsinnovationer inom mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Daniel Arleklint; Martin Månsson; [2021]
  Nyckelord :Accounting; DIT; digitaliaztion; innovation; businessleaders; SME; micro-enterprises; Redovisning; DIT; digitalisering; innovationer; företagsledare; SME; mikroföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera års tid har digitaliseringen och utvecklingen av digitala redovisningsinnovationer tagit stora framsteg. Behovet att följa med i den digitala utvecklingen har påvisats vara en avgörande faktor för att förbli konkurrenskraftig på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie på små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Metin Mavi; Enis Yilmaz; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; Automatisation; Accounting; The accounting process; New institutional theory; Isomorphism; Digitalisering; Automatisering; Redovisning; Redovisningsprocessen; Nyinstitutionell teori; Isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka digitaliseringens institutionalisering i små redovisningsbyråer samt dess påverkan på redovisningsprocessen.  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie och en deduktiv forskningsansats har använts. LÄS MER

 5. 5. Artificiell intelligens inom redovisning : En kvalitativ studie om hur redovisningsekonomens roll förändras.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zohra Kazemi; Ninos Morad; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is a phenomenon that has recently had a major impact on both academic and business context. The availability and reliability of artificial intelligence is increasing, the AI-market growth is exponential, and the technology is in constant development. LÄS MER