Sökning: "digitaliseringsprocess"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet digitaliseringsprocess.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. Där leken inte hör hemma : En studie om hur förskollärare resonerar kring val av pedagogiska applikationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linnea Andersson; Michaela Strindefjord; [2017]
  Nyckelord :Applikation; datorplatta; dold läroplan; förskola; förskolans läroplan; förskollärare; pedagogisk applikation;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet, således också förskolan, står inför en digitaliseringsprocess där uppdragen i läroplanen kring att utveckla digital kompetens ska förtydligas. Skolverkets undersökningar har visat att förskollärare upplever att de inte har tillräckligt med kompetens inom detta område samtidigt som antalet datorplattor ökat kraftigt inom den svenska förskolan de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Fotots väg från arkivboxen till allmänheten : En dokumentation av DiBiS digitaliseringsprocess samt en studie av digitaliseringens följder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sandra Söderman; [2010]
  Nyckelord :Archive; ABM; photograph; data-processing; digitizing; Internet; Arkiv; Arkivvetenskap; ABM; fotografi; digitalisering; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of my one year master’s thesis is to add a documentation of a data processing-process of photo- graphs to the administration of archives. The thesis is written from an archival science perspective which is to be seen in my choice of literature, method and questions at issue. LÄS MER