Sökning: "digitaliseringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet digitaliseringsprocess.

 1. 1. Att förebygga förändringsmotstånd i en organisation i samband med IT-implementation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Åhlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och produktivitet. LÄS MER

 2. 2. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens samverkan inom skolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Hopkins Skoglund; Kristina Mallmborg; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; speciallärare; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka speciallärarens upplevelse gällande samverkan kring läs- och skrivsvårigheter i skolan. Utifrån en kvalitativ metodansats valde vi att intervjua åtta speciallärare i ett storstadsområde och hermeneutiskt tolka deras svar. Detta för att komma nära speciallärarens livsvärld. LÄS MER

 4. 4. Där leken inte hör hemma : En studie om hur förskollärare resonerar kring val av pedagogiska applikationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linnea Andersson; Michaela Strindefjord; [2017]
  Nyckelord :Applikation; datorplatta; dold läroplan; förskola; förskolans läroplan; förskollärare; pedagogisk applikation;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet, således också förskolan, står inför en digitaliseringsprocess där uppdragen i läroplanen kring att utveckla digital kompetens ska förtydligas. Skolverkets undersökningar har visat att förskollärare upplever att de inte har tillräckligt med kompetens inom detta område samtidigt som antalet datorplattor ökat kraftigt inom den svenska förskolan de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Tidningen Maskinentreprenören blir digital : En möjlighet till normkreativt tänkande i en digitaliseringsprocess

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anton Poikolainen Rosén; [2016]
  Nyckelord :Magazine ”Maskinentreprenören”; online magazine; multi-channel publishing; responsive design; User Experience; norm critic design; norm creativity; Design Thinking.; Webbtiding ”Maskinentreprenören”; flerkanalspublicering; responsiv design; användarupplevelse; normkritisk design; normkreativitet; Design Thinking;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som gått ut på att skapa en ny hemsida till den tryckta tidningen Maskinentreprenören. Projektet resulterade i detaljerade skisser för en webbtidning anpassad för desktop, surfplattor och mobiler. LÄS MER