Sökning: "digitalism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet digitalism.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. De Oförutsedda Alliansernas Teater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mimmi Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Statue of Liberty might seem likea complicated woman at first glance.But her metallic, sculptural shell issupported by a quite conventional truss-system on the inside.   This “unforeseen affiliation” of buildingelements is a marriage between theorthogonal and the curved, the structuraland the artistic. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNERS KOMMUNIKATION VIA FACEBOOK En kvantitativ studie om kommuners interaktion på den officiella Facebooksidan och sambandet med kontextuella faktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabella Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Social media; municipalities; digitalism; public administration;

  Sammanfattning : Social media is described in previous research as a tool for government to create more efficient processes, more open management, and participation and influence in the democratic process. The purpose of the paper is to study how municipalities interact with citizens on their official Facebook pages. LÄS MER

 4. 4. Tablåtevens död i tider av strömmande medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Martin Levin; [2017]
  Nyckelord :communication; streaming; kommunikation; strömmad medie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how streaming media has changes our media habits. How the consumption is different between those who has streaming media and those who has the traditional TV. The theories that I use are different theories in media science which will provide me with the knowledge to answer my purpose. LÄS MER

 5. 5. Bloggar som kommunikation : inom förskolan, skolan och fritidshem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :My Sonntag; [2015]
  Nyckelord :blogs; communication; internet; digitized; pedagogus; parents; Bloggar; kommunikation; internet; digitalism; pedagoger; föräldrar;

  Sammanfattning : Parents today can be very stressed at the drop off and pick up of their children, this leads to that they sometimes miss important information that is pinned to the walls for example. Papers has the ability to disappear, a blog collects all in one place. Today, almost everything is digitized. LÄS MER