Sökning: "digitalization office"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden digitalization office.

 1. 1. The Digital Carbon footprint associated to the way of working in an organization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kasper Modin; Frida Sjöström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report aims to investigate the digital carbon footprint connected to the ways of working in an organization, more specifically at KTH, the Royal Technical Institute in Stockholm, Sweden. The report gives an insight into the habits of the employees at KTH and their regular work day in different work setups; working remotely from home or at the office. LÄS MER

 2. 2. Värde, effektivitet och strategi - Hur kan en digital tvilling bidra till fastighetsföretagande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Disa Sundmark; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kommersiella fastigheter; fastighetsbranschen; affärsmodeller; campus; proptech; digitalisering; digital tvilling; värde; strategisk fastighetsutveckling; fastighetsföretagande; datadriva affärsmodeller; business model canvas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Words such as digitalization and PropTech are appearing in research and impacting organizations within the real estate industry and though out society. The real estate sector is known to be slow on investing and implementing technology. LÄS MER

 3. 3. Frivårdens utsatthet för hot och våld under pandemin och digitaliseringen. : En kvantitativ pilotstudie som undersökt kriminalvårdsinspektörers uppfattning om förändring av personalens utsatthet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Amanda Windén Eriksson; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Pandemi; frivård; hot och våld; digitalisering;

  Sammanfattning : The aim for this study was to research how the digitalization that came with the covid-19pandemic affected probation service employees' exposure to threat and violence. Thisessay is to be considered a pilot study. LÄS MER

 4. 4. Den digitala bankverksamhetens påverkan på bankmedarbetares arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shamiran El Yokhana; Poles Nicole; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; digital technology; digitalized customer meeting; job satisfaction; Digitalisering; digital teknik; digitaliserat kundmöte; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har haft en stark inverkan på banksektorn de senaste decennierna. Med hjälp av den digitala tekniken kan bankkunder numera utföra ett flertal bankärenden på egen hand utan att behöva besöka ett bankkontor, vilket resulterat i en minskad interaktion mellan bankmedarbetare och kunder. LÄS MER

 5. 5. Framväxten av flexibla arbetsarrangemang : En kvalitativ studie om hur flexibla arbetsarrangemang har förändrats i organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alicia Aldenbro; Elin Hallén; [2022]
  Nyckelord :Flexible work arrangements; time space; digitalization; organizations; Flexibla arbetsarrangemang; tid rum; digitalisering; organisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin skapade en förändring i organisationers arbete, då allmänna råd var att arbetsgivare skulle möjliggöra ett distansarbete. Detta innebar en intensifiering i användandet av flexibla arbetsarrangemang. LÄS MER