Sökning: "digitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 2327 uppsatser innehållade ordet digitalization.

 1. 1. Internationalization of Digital Firms: Overcoming Costs and Challenges

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Svanberg; [2023-09-08]
  Nyckelord :Digital firms; Internationalization; Business Ecosystems; Digital Economy; Digitalization; Liability of Ecosystem Integration; Dynamic Capabilities; Costs; Challenges;

  Sammanfattning : Digital firms are becoming increasingly important actors in the business environment and society. Commonly, digital firms have been argued to have particularly good o pportunities to internationalize due to their unique characteristics. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringsgradens måttstock: En analytisk diskussion om nyckeltals potential att estimera digitalisering i svenska börsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Remäng; Rickard Palm; Frida Jagler; [2023-09-01]
  Nyckelord :Digitalization; Digital intensity; PPE Turnover; Revenue per Employee RPE ; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : The advent of digitalization has significantly redefined the operational landscape of businesses worldwide. Given the influence of digitalization on organizational performance, it is essential to effectively quantify and comprehend its level within a firm. LÄS MER

 3. 3. Hur digitaliseringen förändrar redovisningsprocessen och dess kvalitet: En kvalitativ studie baserad på experters uppfattning om hur digitalisering påverkat redovisningsprocessen och dess kvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Löf; Axel Lindskog; [2023-08-18]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsprocessen; kvalitet; automatisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund & problemdiskussion: Digitalisering har påverkat redovisningsbranschen på olika sätt de senaste åren, framförallt hur kundkontakten sköts men även arbetssättet. Med digitaliseringen så kommer det nya digitala verktyg som företag inom branschen försöker omfamna. LÄS MER

 4. 4. Digitalization and Electrification´s Transformational Impact on the Automotive Mobility Industry - A multiple case study on the Swedish automotive mobility industry facing changing business models, challenges, and future opportunities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Max Guron; [2023-07-19]
  Nyckelord :Digitalization; Electrification; Business model; Business model framework; Business model innovation; Technological Change; Industrial Change; Disruptive technology; Automotive Mobility; Automotive Industry; Mobility services; Car-sharing; Automotive manufacturers; Car-sharing providers; ride-hailing providers;

  Sammanfattning : The automotive mobility industry, including car manufactures, car-sharing, and ride-hailing companies, is experiencing technological change through electrification and digitalization. These two trends can potentially disrupt the whole industry through, i.e. LÄS MER

 5. 5. Business Model Changes in the Automobile Industry - A Single Case Study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nahid Salehi; [2023-07-19]
  Nyckelord :Business model; business model changes; strategy; automotive industry; Volvo Cars;

  Sammanfattning : The automotive industry's fast-paced environment, digitalization, and electrification have shed light on the significance of the business model (BM) changes. Responding effectively and promptly to the initiative changes and trends is needed for the firms to have profitability. LÄS MER