Sökning: "digitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 1667 uppsatser innehållade ordet digitalization.

 1. 1. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 2. 2. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 3. 3. How digitalization affects elderly care. - Is digitalization the holy grail solution to the issue of increasing costs in Sweden's elderly care?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly care; digitalization; quality; efficiency; first difference estimation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how digitalization in elderly care affects cost-efficiency and quality of care. More specifically, digitalization in elderly care is divided into welfare technologies and E-services. LÄS MER

 4. 4. Digitala lösningar, att balansera inkludering och exkludering - En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av arbetet med klienter med missbruksproblematik till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Persson; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Covid-19; Substance use; Addiction; Digitalization; Street Level Bureaucracy; The Digital Divide; Inclusion; Exclusion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the covid-19 pandemic, restrictions have been implemented in many social services in Sweden to reduce the risk of spreading the disease further. These have often included refraining from meeting clients in person and working remotely. LÄS MER

 5. 5. Neutral journalistik i en digital tid : - En undersökning av nättidningen Bulletin ur ett mediekritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joen Ström Helleberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has changed the way we consume news. This has opened new niches for digital newspapers that don’t follow old industry standards. There are however views that challenge these assumptions and hold that news reporting still adheres to certain conventions with a basis in professional journalism. LÄS MER