Sökning: "digitalt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden digitalt beteende.

 1. 1. Att vara eller inte vara native

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Truvé; Isabelle Edenborg; Anna Frick; [2019]
  Nyckelord :Persuasion Knowledge Model; marknadsföring; native advertising; sociala medier; Instagram; influencer marketing; millennials; konsumentbeteende; change-of-meaning-principen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To Be or Not To Be Native - a Quantitative Study of Native Advertising on Instagram, and Its Effect on Consumer Behavior and Attitude. Seminar date: 2019-01-17 Course name: FEKH29, Degree project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credits. LÄS MER

 2. 2. Geografiska skillnader i konsumenters köpbeteende : En kvantitativ studie om bostadsortens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Westin-Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen av handeln har lett till att konsumenters köpbeteende är mer komplexa än tidigare. Tillsammans med att allt fler flyttar till större städer, vilket skapar en större klyfta mellan landsbygd och större städer, blir även skillnader i köpbeteendet tydligt märkbara. LÄS MER

 3. 3. Digitalt spelande med head-mounted display- och traditionell bildskärmsteknik : En komparativ studie av spelares rörelse- och synbeteende i den virtuella världen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Pelle Boström; [2017]
  Nyckelord :VR; virtual reality; HMD; immersion; comparative study; game design; behaviour; performance; interaction; movement; Virtuell verklighet; inlevelse; komparativ studie; speldesign; betéende; prestering; interaktion; rörelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur spelares beteende i virtuella miljöer skiljer sig när modern HMD VR-teknik används jämfört med traditionell bildskärm i 2D. Genom att utveckla en spelprototyp i 3D med förstapersonsperspektiv i pusselgenren där spelarens mål är att finna objekt i olika rum har en komparativ studie genomförts. LÄS MER

 4. 4. Teknikstöd för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolmiljö : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Maria Henriksson; Sofia Svensson; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapi; neuropsykiatri; skola; barn; teknik; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan ha kognitiva svårigheter och svårt att anpassa sig och kan behöva individuellt stöd. Tekniken förändras och utvecklas snabbt vilket kan, när det används, ha en inverkan på det dagliga livet för barn med kognitiva funktionsnedsättningar i skolmiljö. LÄS MER

 5. 5. Användarnas Informationsbehov av Tripadvisor & Digitalomdömenas Påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Firat Erik; Mehmet Akbasogulları; [2016]
  Nyckelord :Information needs; eWOM; Tripadvisor; Travel forum; Informationbehov; eWOM; Tripadvisor; Reseforum;

  Sammanfattning : Tripadvisor is a Travel site that enables its users for planning their travels around the world. It consists of user generated content and users can also add online reviews for each destination.The aim of our bachelor thesis is, understanding Tripadvisor user behaviour and the impact of online reviews on Tripadvisor. LÄS MER