Sökning: "digitalt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden digitalt beteende.

 1. 1. Geografiska skillnader i konsumenters köpbeteende : En kvantitativ studie om bostadsortens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Westin-Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen av handeln har lett till att konsumenters köpbeteende är mer komplexa än tidigare. Tillsammans med att allt fler flyttar till större städer, vilket skapar en större klyfta mellan landsbygd och större städer, blir även skillnader i köpbeteendet tydligt märkbara. LÄS MER

 2. 2. Digitalt spelande med head-mounted display- och traditionell bildskärmsteknik : En komparativ studie av spelares rörelse- och synbeteende i den virtuella världen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Pelle Boström; [2017]
  Nyckelord :VR; virtual reality; HMD; immersion; comparative study; game design; behaviour; performance; interaction; movement; Virtuell verklighet; inlevelse; komparativ studie; speldesign; betéende; prestering; interaktion; rörelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur spelares beteende i virtuella miljöer skiljer sig när modern HMD VR-teknik används jämfört med traditionell bildskärm i 2D. Genom att utveckla en spelprototyp i 3D med förstapersonsperspektiv i pusselgenren där spelarens mål är att finna objekt i olika rum har en komparativ studie genomförts. LÄS MER

 3. 3. Teknikstöd för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolmiljö : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Maria Henriksson; Sofia Svensson; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapi; neuropsykiatri; skola; barn; teknik; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan ha kognitiva svårigheter och svårt att anpassa sig och kan behöva individuellt stöd. Tekniken förändras och utvecklas snabbt vilket kan, när det används, ha en inverkan på det dagliga livet för barn med kognitiva funktionsnedsättningar i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Användarnas Informationsbehov av Tripadvisor & Digitalomdömenas Påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Firat Erik; Mehmet Akbasogulları; [2016]
  Nyckelord :Information needs; eWOM; Tripadvisor; Travel forum; Informationbehov; eWOM; Tripadvisor; Reseforum;

  Sammanfattning : Tripadvisor is a Travel site that enables its users for planning their travels around the world. It consists of user generated content and users can also add online reviews for each destination.The aim of our bachelor thesis is, understanding Tripadvisor user behaviour and the impact of online reviews on Tripadvisor. LÄS MER

 5. 5. Att ta sig igenom bruset : en studie om SMeFs förutsättningar för omnikanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Essén; Lisa Sevon; [2016]
  Nyckelord :Small and medium-sized enterprises SME ; e-commerce; small medium e-commerce enterprises SMeE ; communication; omnichannel; electronic word of mouth eWOM ; Små och medelstora företag SMF ; e-handel; små medelstora e-handelsföretag SMeF ; kommunikation; omnikanal; electronic word of mouth eWOM ;

  Sammanfattning : Idag finns hög konkurrens på marknaden och detta gör att det är svårt för varumärken att bli sedda av sin kund. Dagens konsument rör sig mellan olika kanaler och kommunikationen från företag måste uppdateras och anpassas efter konsumentens beteende. Det är avgörande för företag att engagera sina kunder för att bli uppmärksammade. LÄS MER