Sökning: "digitalt hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden digitalt hjälpmedel.

 1. 1. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 2. 2. ”Att jobba långsamt vore ju inte i linje med syftet” : En intervjustudie om digitala arbetssätt och livsbalans hos ledarskapsroller inom kunskapsintensivt arbete

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anne Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Work life balance; digital work; remote work; knowledge intensive work; leadership and management; Livsbalans; digitala arbetssätt; distansarbete; kunskapsintensivt arbete; ledarskap och chefskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur personer med ledarskapsroller inom kunskapsintensivt arbete (LIKA) upplever att möjligheterna och utmaningarna med digitala arbetssätt på distans påverkar deras arbete och deras välmående. Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer med 13 deltagare med sådan yrkesbefattning, och resulterar i en bred mängd möjligheter från digitala arbetssätt – som exempelvis att arbetet blir mer effektivt och kan utföras oberoende av tid eller geografisk plats. LÄS MER

 3. 3. Digitalt verktyg för kollaborativ idégenerering : Jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och implementering mot molnplattform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; cloud computing; web programming; Brainstorming; idea generation; Människa-dator-interaktion; JavaScript; HTML; molntjänst; webbprogrammering; Brainstorming; idégenerering;

  Sammanfattning : Den här studien har genomförts i samarbete med Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten hanterar tjänstepensioner för de som är, eller har varit, statligt anställda. LÄS MER

 4. 4. Digitala hjälpmedel förpersoner med diabetes : Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen och värdet av ett digitalt hjälpmedel för slutanvändaren

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karolina Wassberg; Lovisa Suurwee; [2021]
  Nyckelord :Product development; user involvement; diabetes; digital aid; mental illness; Produktutveckling; användarinvolvering; diabetes; digitalt hjälpmedel; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård blir allt mer digitaliserad, detta innebär att företag inom medicinteknik frekvent konfronteras med förändringar på grund av ny teknik och innovationer. För att hitta nya och kreativa lösningar blir det vanligare att företag väljer att involvera användare i produktutvecklingsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Kan digitala hjälpmedel främja elevernas skrivutveckling? : En kvalitativ undersökning om hur verksamma F-3 lärare använder digitala hjälpmedel för att främja elevers skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linh Huynh; Louise Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitala hjälpmedel; TPACK; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Ett allt mer digitaliserat samhälle har påverkat skolan att arbeta mer med digitala verktyg även i undervisningen. Men det är inte alltid så enkelt att implementera ett digitalt arbetssätt. Det krävs att lärare är förtrogna med verktygen och kan använda dem på ett sätt som gynnar undervisningen. LÄS MER