Sökning: "digitalt piano"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden digitalt piano.

 1. 1. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Marie Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :extra adjustments; Musikpedagogik Digital music lessons; Utbildningsvetenskap; Extra anpassning; kvalitativ undersökning; digitala musiklektioner; qualitative methods; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. LÄS MER

 3. 3. A method for automatic sampling of a MIDI-controlled grand piano

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jonas Masko; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När man skapar musik digitalt så kan det vara önskvärt att kunna använda exakta återgivanden av riktiga instrument, och inte bara digitala simuleringar. För att kunna nyttja dessa återgivnigar av instrument så måste äkta ljud spelas in från instrumentet i fråga. Detta tar väldigt lång tid och kan vara svårt att genomföra noggrant. LÄS MER

 4. 4. "Lets Play!" : En studie av kunskapsöverföring mellan digitala spel och musikinstrument.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Daniel Polgar; Lee Kåberg; [2014]
  Nyckelord :Music games; learning in games; educational games; children; games for kids; semiotic domains; digital games; rhythm games; music simulator.; Musikspel; lärande i spel; pedagogiska spel; barn; barnspel; semiotiska domäner; digitala spel; rytmspel; musiksimulator;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine if users of digital music games may acquire skills from the games that may be of use in learning to play a real instrument, that is a non-digitally simulated instrument like an acoustic piano. We have used Gee’s theory regarding a possible interconnection between different semiotic domains, and how this connection may enable a transfer of skills between related domains. LÄS MER