Sökning: "digitalt utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden digitalt utanförskap.

 1. 1. DIGITAL KOMPETENS FÖR STUDIEOVANA ELEVER PÅ SFI - Förutsättningar för lärare och elever att nå styrdokumentens krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Cham Brunnegård; [2020-01-07]
  Nyckelord :Prelitterat; litteracitet; digital litteracitet; digital delaktighet; digitalt utanförskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för lärare och elever på studieväg 1, dvs elever utan studiebakgrund, på SFI att jobba med digital kompetens på svenska, och uppnå Skolverkets krav och kommunens skrivningar, samtidigt som eleverna lär sig svenska som andraspråk, samt lär sig att läsa och skriva på svenska.Teori:Sociokulturell teori: Människor lär i interaktion med varandra ständigt. LÄS MER

 2. 2. Är alla med på tåget?: En studie kring hur svenska trafikhuvudmän hanterar digitalt utanförskap bland äldre vid övergång till mobila biljett- och betalsystem.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victoria Andersson; Hanna Smedeby; Chaima Tebini; [2020]
  Nyckelord :digitalt utanförskap; mobila biljett- och betalsystem; digital inkludering; digital delaktighet; äldre; kollektivtrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom kollektivtrafiken digitaliseras biljett- och betalsystem för att utveckla smartare tjänster som når fler resenärer och konkurrerar med nya mobilitetstrender. I Sverige ses en övergång till mobila biljett- och betalsystem, där mobiltelefoner blir primär biljettbärare. LÄS MER

 3. 3. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 4. 4. Den digitale bibliotekarens oppdrag : Hvordan bibliotekaren opplever sin digitale kompetanse og den digitale utviklingen innenfor folkebiblioteket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Siri Marie Nilsen; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digital kompetens; digitalt utanförskap; digital utveckling; kognitiv auktoritet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what the public librarians think about the digital development. The thesis will also examine how the public librarians consider their skills when it comes to digitalization and the digital work they attempt to do in the public library. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en svensk organisation arbeta för att motverka digitalt utanförskap?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nemanja Lekanovic; Ilma Zubic; [2020]
  Nyckelord :Digitalt utanförskap; Digital klyfta; Skånetrafiken; Digital inkludering; Digitala tjänster; Digital exclusion; Digital divide; Digital inclusion; Digital services;

  Sammanfattning : Allt fler samhällstjänster digitaliseras och människor måste anpassas efter samhällets digitala utveckling. Detta är en fallstudie där syftet är att undersöka hur verksamheten Skånetrafiken arbetar för att motverka digitalt utanförskap, samtidigt ge ökad förståelse för begreppet digitalt utanförskap. LÄS MER