Sökning: "digitalt utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden digitalt utanförskap.

 1. 1. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
  Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

  Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. LÄS MER

 2. 2. DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Digitalisering; Hållbarhet; Resiliens; Agenda 2030; Myndigheten för digital förvaltning;

  Sammanfattning : Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. LÄS MER

 3. 3. E-handel bland äldre under en pandemi : En studie om digitalt utanförskap bland åldersgruppen 65+ vid köp från apotek under COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adonai Tedla; Betelhem Tibebu; [2021]
  Nyckelord :Digitalt utanförskap; Digitalt innanförskap; E-handel; Digital klyfta; Apotek; Äldre; Motivation;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has led to a series of physical restrictions on society that have affected the elderly population the hardest. The elderly have been urged to stay in their homes which has led to a series of changes in how older people need to make their pharmaceutical purchases. LÄS MER

 4. 4. Förändringar och utmaningar i socialarbetares arbetssätt med äldre till följd av covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om socialarbetares arbetssätt och äldres ensamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Olsson; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Loneliness; Digitalization; Social work; Pandemic; Äldre; Ensamhet; Digitalisering; Socialt arbete; Pandemi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om förändringar och utmaningar i professionella socialarbetares arbetssätt med äldre till följd av covid-19 pandemin. För att samla in information om socialarbetares upplevelser så genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med professionella socialarbetare som är verksamma inom olika sektorer, men alla har gemensamt att de arbetar med äldre i någon omfattning. LÄS MER

 5. 5. Digitalt utanförskap hos äldre : En studie om faktorer som påverkar äldres användning av digitala vårdtjänster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofiia Löf; [2021]
  Nyckelord :digitalt utanförskap; digital klyfta; digital exkludering; digitala vårdtjänster; äldre medborgare; användning av digitala vårdtjänster;

  Sammanfattning : Digitaliseringen som skett senaste åren har lett till stora förändringar inom svensk sjukvård. En av de största riskerna med digitaliseringen är att vissa grupper i samhället riskerar att lämnas i ett digitalt utanförskap. LÄS MER